นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) ขอเชิญร่วมเสวนาหัวข้อ "ทศวรรษใหม่ - กู้วิกฤติสงขลาสู่ MICE City"

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สสปน. (TCEB) จัดการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ - กู้วิกฤติสงขลาสู่ MICE City ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 13.00 –... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 16:16 Modified: 20 January 2011 16:16 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญทุกท่านร่วม “เดิน-วิ่ง ประเพณี เครื่องกล-เมคาทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 (FUN-RUN)”

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่านร่วม “เดิน-วิ่ง ประเพณี เครื่องกล - เมคาทรอนิกส์ ครั้งที่ 5 ( FUN-RUN )” วัน เวลา สถานที่ วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 06.00 น. ณ ลานหลังภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ใต้สะพานเชื่อม) เ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 16:00 Modified: 20 January 2011 16:00 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญชมการประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงมโหรี ระดับนักเรียนในภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2554 และ การประกวดดนตรีไทยประเภทเครื่องดนตรี... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 13:54 Modified: 20 January 2011 13:54 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.

ด้วยวารสาร Songklanakarin J of Science and Technology (SJST) ได้ปรับปรุงระบบการรับและการพิจารณาบทความทาง Electronic ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทุกท่าน และเพื่อให้วารสารมีรูปแบบสัญลักษณ์ (logo) ที่มีความโดดเด่นและมีความหมายสามารถตีพิมพ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 13:53 Modified: 20 January 2011 13:53 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญชมคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียง "Variety Happy Time"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมคอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียง "Variety Happy Time" ทุกท่านจะได้พบกับความหลากหลายบทเพลงแนวประสานเสียง ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่(หน้า... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 13:52 Modified: 20 January 2011 13:52 [ Report Abuse ]

(0) คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสอนดนตรี MAESTRO VIOLIN CENTER เชิญชม “ คอนเสิร์ตสานฝันวันสดใส ”

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมไวโอลิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนสอนดนตรี MAESTRO VIOLIN CENTER หาดใหญ่ ร่วมกัน จัด “ คอนเสิร์ตสานฝันวันสดใส ” การแสดงเพลง คลาสสิก ของวง M II Strings Orchestra กา... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 13:50 Modified: 20 January 2011 13:50 [ Report Abuse ]

(0) สถิติน่าสนใจ ENT ตรง 54

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง จากนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน รวม 28,101 คน และผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9,5... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 13:47 Modified: 20 January 2011 13:47 [ Report Abuse ]

(0) คณะวิทยาการจัดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554-2555 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังนี้ สาขาวิชาที่รับสมัคร การ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 13:44 Modified: 20 January 2011 13:44 [ Report Abuse ]

(0) คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 3 ปีการศึกษา 2554

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่ว... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 13:41 Modified: 20 January 2011 13:41 [ Report Abuse ]

(0) รับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.รุ่นที่ 13)

รับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาย่อยเภสัชวิทยา เพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.รุ่นที่ 13) โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือส... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 20 January 2011 13:39 Modified: 20 January 2011 13:39 [ Report Abuse ]