นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมพบปะพูดคุยเพื่อเรียนรู้เรื่องด้านในของตนเองในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีสุข”

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่ ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมพบปะพูดคุยเพื่อเรียนรู้เรื่องด้านในของตนเองในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีสุข” โดย พี่น้อง อ.ธนัญธร เปรมใจชื่น สถาบันของขวัญแห่งปัจจุบันขณะ ซึ่งทำงานด้าน จิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2554 16:12 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2554 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ APEC Food Defense Pilot Program-Thailand (ต่อเนื่องปี 2554)

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (US Department of Agriculture : USDA) องค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration : US.FDA) และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2554 16:04 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2554 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554ลักษณะของรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล เป็นผลงานวิจัยที่ให้ข้อมูลและองค์ความรู็้เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส.มอ.  วิจัย
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:59 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เชิญร่วมวิ่ง 35 ปี อุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.ไพศาล วุฒิจำนงค์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และนายพรชัย ศรีไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนถึงโครงการวิ่งเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): กิจกรรม  ปชส.มอ.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:56 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน "The 2011 International Conference on Marketing Studies (ICMS2011)"

The 2011 International Conference on Marketing Studies (ICMS2011) will be held on September 09-11, 2011, in Kuala Lumpur, Malaysia. This conference provides a forum for researchers and practitioners to exchange research results and share developme... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): กิจกรรม  ปชส.มอ.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:52 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญร่วม "งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น"

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญท่านร่วม "งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น" วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มอ. (เข้าร่ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): กิจกรรม  ปชส.มอ.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:51 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สอนติวเพื่อเตรียมสอบ PSU-GET ทักษะ Reading and Structure

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ PSU-GET ทักษะ Reading and Structure (โครงการจัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาปริญญาโท เอก และบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 เม.ย.54 มีให้เลือกกล่มเรีย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ข่าวกิจกรรม  ปชส.มอ.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:50 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2554 21:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Applications of nano materials as catalyst and cataly st supports

ด้วยศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี ภาคใต้จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "Applications of nano materials as catalyst and catalyst supports" โดย ศ.ดร. ปิยะสาร ประเสิรฐธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 20 มกราคม 2554 17:16 แก้ไข: 20 มกราคม 2554 17:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ"

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ(หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดแผนการอบรมประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ นั้น กลุ่มงานสนับสนุนก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 20 มกราคม 2554 17:00 แก้ไข: 20 มกราคม 2554 17:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 6 ก.พ. ร่วมวิ่ง 35 ปี อุตสาหกรรมเกษตร

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔ และครบรอบ ๓๕ ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนี่ง สร้างอาคารห้องสมุด ๓๕ ปี อุต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 20 มกราคม 2554 16:40 แก้ไข: 20 มกราคม 2554 16:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]