นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) 27 ก.พ.นี้ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้บริเวณคณะวจก. หอพักนศ. บ้านพักกองกิจและงานสาธารณูปการ

ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30-16.00 น.ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการบำรุงรักษา (PM) ตู้สาขาโทรศัพท์ ณ ห้องชุมสายคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งส่งผลกระทบให้กับคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด รวมถึงหอพักนักศึกษา (ยกเว้นหอพัก 8-11) บ้านพักกองกิจ และงาน... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 11 Febuary 2011 16:38 Modified: 11 Febuary 2011 16:38 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก ในวันที่ 13 มีนาคม 2554 ณ สนามหาดใหญ่รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. (ปิดสนามทั้งวัน)ชิงถ้วยเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าสมัคร (รว... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 11 Febuary 2011 16:36 Modified: 11 Febuary 2011 16:36 [ Report Abuse ]

(0) นักศึกษาวิทยาการจัดการ ม.อ.ชักชวนคัดแยกขยะใน โครงการ MGT. Green Faculty

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ MGT. Green Faculty ด้วยการบริหารจับเก็บและจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจนเกินขนาด รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคน ล้วนส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เ... more »
By naruemon.so   created: 11 Febuary 2011 16:33 Modified: 11 Febuary 2011 16:33 [ Report Abuse ]

(0) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานและสถาบันอีก 5 แห่ง ได้แก่ (1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 09 Febuary 2011 15:26 Modified: 09 Febuary 2011 15:26 [ Report Abuse ]

(0) คณะศิลปศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และมลายู

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษามลายู รายละเอียดดังนี้ อบรมสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น (Pre-Intermediate Level) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ก.พ.54 คุณสมบัติ &bul... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 09 Febuary 2011 15:15 Modified: 09 Febuary 2011 15:15 [ Report Abuse ]

(0) ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ขอเชิญเจ้าหน้าที่สอบเทียบ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเทียบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่ง ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 09 Febuary 2011 11:17 Modified: 09 Febuary 2011 11:17 [ Report Abuse ]

(0) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.ออกให้บริการ ในงานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารจังหวัดสงขลา และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคใต้ จัดให้บริการทางด้านสัตวแพทย์ในงานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6-8 ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 08 Febuary 2011 16:45 Modified: 08 Febuary 2011 16:45 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ APEC Food Defense Pilot Program-Thailand (ต่อเนื่องปี 2554)

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (US Department of Agriculture : USDA) องค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration : US.FDA) และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหาร... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 08 Febuary 2011 16:29 Modified: 08 Febuary 2011 16:29 [ Report Abuse ]

(0) คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำเงินรายได้เข้าสมท... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 07 Febuary 2011 16:13 Modified: 07 Febuary 2011 16:13 [ Report Abuse ]

(2) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ"วันเดียวเที่ยวชะแล้ แลตลาดน้ำคลองแดน"

ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานหาดใหญ่ และ บริษัท Amazing green ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ"วันเดียวเที่ยวชะแ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By naruemon.so   created: 07 Febuary 2011 16:07 Modified: 07 Febuary 2011 16:07 [ Report Abuse ]