นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1481
ความเห็น: 0

คณะศิลปศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และมลายู

คณะศิลปศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และมลายู

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษามลายู รายละเอียดดังนี้

 1. อบรมสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น (Pre-Intermediate Level)

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ก.พ.54

  คุณสมบัติ • ผู้สนใจฝึกทักษะบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

  จัดอบรม • วันที่ 12 มี.ค. – 10 เม.ย.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์) เวลา 13.00 – 16.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

 2. อบรมสนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate Level)

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 เม.ย.54

  คุณสมบัติ • ผู้สนใจฝึกทักษะการสนทนาและแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่าง ๆ

  จัดอบรม • วันที่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 – 12.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

 3. อบรมการพูดภาษาอังกฤษในงานพิธี (Public Speaking)

  เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ก.พ.54

  จัดอบรม • วันที่ 12 มี.ค. – 10 เม.ย.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 – 12.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

 4. อบรมภาษาญี่ปุ่น 1

  เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 เม.ย.54

  จัดอบรม • วันที่ 30 เม.ย. – 29 พ.ค.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์)เวลา 09.00 – 12.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

 5. อบรมภาษาเกาหลี 2

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 14 มี.ค.54

  คุณสมบัติ • ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนภาษาเกาหลีมาอย่างน้อย 30 ชม.

  จัดอบรม • วันที่ 27 มี.ค. – 30 เม.ย.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 – 12.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

 6. อบรมภาษาเกาหลี 3

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 เม.ย.54

  คุณสมบัติ • ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนภาษาเกาหลีมาอย่างน้อย 60 ชม.

  จัดอบรม • วันที่ 1 พ.ค. – 4 มิ.ย.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์)เวลา 09.00 – 12.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

 7. อบรมภาษาจีน 2

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 14 มี.ค.54

  คุณสมบัติ • ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 30 ชม.

  จัดอบรม • วันที่ 27 มี.ค. – 30 เม.ย.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์) เวลา 13.00 – 16.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

 8. อบรมภาษาจีน 3

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 เม.ย.54

  คุณสมบัติ • ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 60 ชม.

  จัดอบรม • วันที่ 1 พ.ค. – 4 มิ.ย.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 – 12.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

 9. อบรมภาษามลายู 2

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 14 มี.ค.54

  คุณสมบัติ • ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนภาษามลายูมาอย่างน้อย 30 ชม.

  จัดอบรม • วันที่ 27 มี.ค. – 30 เม.ย.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์) เวลา 13.00 – 16.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

 10. อบรมภาษามลายู 3

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 เม.ย.54

  คุณสมบัติ • ผู้สมัครต้องผ่านการเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 60 ชม.

  จัดอบรม • วันที่ 1 พ.ค. – 4 มิ.ย.54 (ทุกเสาร์-อาทิตย์) เวลา 13.00 – 16.00 น. (30 ชม.)

  ค่าสมัคร • 2,600 บาท (รับจำนวน 20 ท่าน)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่
  http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1...
  หรือ http://www.libarts.psu.ac.th

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ คุณกนกนิล หรือ คุณจิราภรณ์ งานบริการวิชาการ (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ Tel. 0-7428-6674 หรือ 0-7428-6655 Fax. 0-7428-6676 ภายในโทร.6674 หรือ 6655 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://www.libarts.psu.ac.th

Sections: การเรียนการสอน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 11 Febuary 2011 16:51 Modified: 11 Febuary 2011 16:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ