นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1416
ความเห็น: 0

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ในวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2554 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการประชุมวิชาการที่ให้ความรู้ แก่ผู้ร่วมประชุมในหลายๆด้านโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    หัวข้อการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่
  • Pharmacogenomics of ADRs
  • Molecular drug targets and management of pain
  • Update on antimicrobials
  • Metabolic syndrome: its importance and management
  • Medicinal Plant Utilization: Costs, Risk and Rewards
  • Medicinal plants: Research & Development for the community

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านได้ร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และบทความทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร สมาคมเภสัชวิทยา ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิก :
          1,500 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554
           2,000 บาท หลังวันที่ 31 มกราคม 2554

ไม่เป็นสมาชิก :
          2,000 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554
          2,500 บาท หลังวันที่ 31 มกราคม 2554
          นิสิต/นักศึกษา 1,000 บาท
           นิสิต/นักศึกษา ที่นำเสนอผลงาน ไม่เสียค่าลงทะเบียน

การชำระเงิน :โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “การประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาประจำปี ครั้งที่ 33 (PHCO MEETING)”เลขที่บัญชี 565-439292-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การส่งบทความ :

บทความหรือบทความวิจัยเพื่อที่จะลงใน Proceedings เขียนด้วยภาษาอังกฤษ (หรือไทย) ความยาวไม่เกิน 4 หน้า ประกอบด้วย หัวเรื่อง คณะผู้วิจัย สถาบัน บทคัดย่อ และเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย Introduction, Materials & Methods, Results (Figures & Tables), Discussion และ References ตัวอักษรที่ใช้ Times New Roman (Title ขนาด 14 Bold, First Name & Last Name ขนาด 12 Normal, Affiliation ขนาด 11 Normal, Text ขนาด 12 Normal, Key words ขนาด 12 Normal)

(โปสเตอร์ขนาด 90 X 120 cm)
ส่งต้นฉบับบทความและบทความวิจัยเป็น MS Word และ PDF file ภายในวันที่ 15 มกราคม 2554
ตัวอย่าง Abstract สามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://thaipharmacol.org/images/stories/download/abstract%20example.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ดร.วันดี อุดมอักษร
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-288185, 074-288171 E-mail: wandee.u@psu.ac.th หรือ ying_wandee@yahoo.com

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:47 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 16:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ