นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1323
ความเห็น: 0

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานและสถาบันอีก 5 แห่ง ได้แก่ (1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (4)เครือข่ายนักวิจัยสถิติศาสตร์ และ (5)สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ร่วมกันกำหนดจัด การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 (The 2011 National Statistics and Applied Statistics Conference) ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกวิจัยด้วยการใช้ระเบียบวิธีที่เหมาะสม” หรือ Open Network for Gaia Research Using Appropriate Methodologies ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนขององค์ความรู้และเปิดมุมมองใหม่จากผู้มีประสบการณ์ที่เกิดจากการนำศาสตร์ทางสถิติและสถิติประยุกต์ไปใช้กับการวิจัยในศาสตร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่ผู้สนใจ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ นักวิชาการ ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอผลงาน ผลงานทางวิชาการนำส่งเพื่อพิจารณาให้ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ได้รับตีพิมพ์ในรายงาน เนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาตินี้ มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.และสกอ. และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.psu.ac.th/New/th/index.asp

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2554 15:26 แก้ไข: 09 กุมภาพันธ์ 2554 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ