นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1597
ความเห็น: 0

ขอเชิญชมการประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ

ขอเชิญชมการประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงมโหรี ระดับนักเรียนในภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2554 และ การประกวดดนตรีไทยประเภทเครื่องดนตรีไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2554 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 21 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ คณะแพทยศาสตร์

วัตถุประสงค์การประกวด เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งของดนตรีไทยในภาคใต้ ให้แก่เยาวชนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการฟื้นฟูการบรรเลงดนตรีไทย ประเภทวงมโหรี ตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมการทำงานในลักษณะเครือข่ายของครูดนตรีไทยในภาคใต้

การแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทวงมโหรี และ ประเภทเครื่องดนตรีไทย ผู้ชนะเลิศ การประกวดวงมโหรี จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ในภาคใต้ จำนวนกว่า 40 แห่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 6890 - 2 สายภายใน 6890 - 2 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.artcultural.psu.ac.th

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส.ม.อ.  ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 มกราคม 2554 13:54 แก้ไข: 20 มกราคม 2554 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.242.204
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ