นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1138
ความเห็น: 0

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.

ด้วยวารสาร Songklanakarin J of Science and Technology (SJST) ได้ปรับปรุงระบบการรับและการพิจารณาบทความทาง Electronic ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทุกท่าน และเพื่อให้วารสารมีรูปแบบสัญลักษณ์ (logo) ที่มีความโดดเด่นและมีความหมายสามารถตีพิมพ์เผยแพร่หน้าปกของวารสาร หน้าแรกของบทความ หัวจดหมาย หรือเผยแพร่บนสื่อต่างๆ ได้

จึงให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ของวารสาร SJST ขึ้น และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)" วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท. : Songklanakarin Journal of Science and Technology" ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อม download ใบสมัครได้ที่ http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยรัตน์ ธรรมโจเต โทร. 0-7428-6959 E-mail : piyarat.nong@gmail.com

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 20 January 2011 13:53 Modified: 20 January 2011 13:53 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ