นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 1024
comment: 0

คณะวิทยาการจัดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาการจัดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554-2555 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังนี้

    สาขาวิชาที่รับสมัคร
  1. การเงิน
  2. การบัญชี
  3. การตลาด
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. รัฐประศาสนศาสตร์ / การคลังภาครัฐ
  6. โลจิสติกส์
  7. การจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรและสาขาการศึกษาของผู้สมัคร ต้องเป็นหลักสูตรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดหรือในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วสำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ในต่างประเทศต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงาน ก.พ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mgt.psu.ac.th/ หรือ http://www.mgt.psu.ac.th//images/stories/New/PR/detail_capital_ph.pdf

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 20 January 2011 13:44 Modified: 20 January 2011 13:44 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.223.227
Message:  
Load Editor
   
Cancel or