นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1024
ความเห็น: 0

ขอเชิญชมการประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ

ขอเชิญชมการประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงมโหรี ระดับนักเรียนในภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2554 และ การประกวดดนตรีไทยประเภทเครื่องดนตรีไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2554 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 21 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ คณะแพทยศาสตร์

วัตถุประสงค์การประกวด เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งของดนตรีไทยในภาคใต้ ให้แก่เยาวชนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการฟื้นฟูการบรรเลงดนตรีไทย ประเภทวงมโหรี ตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมการทำงานในลักษณะเครือข่ายของครูดนตรีไทยในภาคใต้

การแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทวงมโหรี และ ประเภทเครื่องดนตรีไทย ผู้ชนะเลิศ การประกวดวงมโหรี จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ในภาคใต้ จำนวนกว่า 40 แห่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 6890 - 2 สายภายใน 6890 - 2 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.artcultural.psu.ac.th

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 20 January 2011 13:37 Modified: 20 January 2011 13:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.205.144
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ