นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 962
ความเห็น: 0

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA DAY ประจำปี 2554

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA DAY ประจำปี 2554

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA DAY ประจำปี 2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมายตามกำหนดการ ดังนี้

  กำหนดการ
 • 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
 • 09.00-09.15 น. พิธีเปิด
 • 09.15-09.30 น. สันทนาการ แนะนำกิจกรรม
 • 09.30-10.30 น. ภูมิสารสนเทศสำหรับเยาวชน
 • 10.30-10.45 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • 10.45-12.00 น. ภูมิสารสนเทศสำหรับเยาวชน (ต่อ)
 • 12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-15.00 น. กิจกรรมฐาน (ฐานละ 30 นาที)
 • 13.00-13.30 น. ฐานที่ 1 การสำรวจจากระยะไกลและการแปลภาพถ่าย จากดาวเทียม
 • 13.30-14.00 น. ฐานที่ 2 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์และการอ่านแผนที่
 • 14.05-14.35 น. ฐานที่ 3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • 14.40-15.10 น. ฐานที่ 4 ระบบดาวเทียม GPS
 • 15.15-15.30 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • 15.30.-16.15น. ท่องโลกอวกาศกับ Google Earth
 • 16.15-16.30 น. สรุปกิจกรรม และพิธีปิดกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณธัสรา โพธิพุกกณะ โทรศัพท์ 0-7428-6873 E-mail: dhasara_b@psu.ac.th

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์  ปชส.ม.อ.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 มกราคม 2554 13:18 แก้ไข: 20 มกราคม 2554 13:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ