นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 919
ความเห็น: 0

ขอเชิญผู็สนใจสมัครเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน The 3rd Asia Nanotech Camp (ANC) 2010 Representative

ขอเชิญผู็สนใจสมัครเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน The 3rd Asia Nanotech Camp (ANC) 2010 Representative
เนื่องด้วย Asia Nano Forum (ANF) ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) เป็นสมาชิกอยู่ จะมีการจัด Asia Nanotech Camp (ANC) 2010 ระหว่างวันที่ 3-14 ต.ค. 2553 (12 วัน)  ณ   ประเทศสิงคโปร์ และ มาเลเซีย

โดยทางคณะผู้จัดฯ ต้องการรายชื่อผู้แทนจากประเทศไทยเป็นจำนวน 3 ท่าน โดย
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.ทำงานหรือศึกษาวิจัยในด้านนาโนเทคโนโลยี ( working in the area of nanotechnology)
2.มีอายุต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเดินทาง ( under the age of 35 years)
3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (Fluent in English)
4.หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอก หรือ ผู้ที่กำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอก
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ( PhD candidates or post-doctoral researchers preferred)

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
จึงขอความอนุเคราะห์เครือข่ายวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี (Center of Excellence: COEs) และ เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวฯ
ให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้รับทราบ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่เว็ปไซต์
http://www.asia-anf.org/ANFGroup_EG.php
โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ANC2010 ระหว่าง วันที่ 3-14 ต.ค. 2553   ณ   ประเทศ สิงคโปร์ และ มาเลเซีย (โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน จะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น)

หากมีผู้สนใจสมัครทุนนี้ฯ ขอความกรุณาจัดส่ง
1.     Applicant's CV  (including photograph and publications list).
2.     An abstract of applicant's previous and/ or current research, in less than 500 words.
3.     At least 5 keywords that best describe applicant's area research

ให้งานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ภายในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2553 นี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนริศ
อินทรัตน์ Tel / Fax : 0 - 7428 - 8754 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nanotec.psu.ac.th
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส.ม.อ.  ประสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 กรกฎาคม 2553 13:07 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2553 13:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ