นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1050
ความเห็น: 0

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการศึกษาผ่านมิติ “คิดให้เป็นแกะดำ”

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการศึกษาผ่านมิติ “คิดให้เป็นแกะดำ”

        ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการศึกษาผ่านมิติ “คิดให้เป็นแกะดำ” บรรยายโดย คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และคุณนฤมล บุญทวี ซึ่งเป็น Contrarian Strategist ที่สนใจวิธีคิดที่แตกต่างแบบมีเหตุผล ที่มาของหลักคิด “แกะดำทำธุรกิจ” ทั้งนี้เพื่อเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่าง อันเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของระบบการศึกษา กระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่แตกต่าง เพื่อการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในการทำงานและมีความสุขสร้างความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร.7601ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 06 May 2010 09:48 Modified: 06 May 2010 09:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ