นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1022
ความเห็น: 0

ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง 8-9 พ.ค.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง 8-9 พ.ค.

     โครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้มีดัชนีมวลกายเกิน 25 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง ในวันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553 ณ จักรพรรดิรีสอร์ท บ้านชายควน อ.สะเดา จ.สงขลา

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน ฝึกควบคุมน้ำหนัก ทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้แลกเปลี่ยนและกำหนดแนวทางร่วมกัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถควบคุมน้ำหนักได้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆได้แก่ กินให้เป็น เน้นฝึกจิต ฟิตร่างกาย สลายพุง มุ่งสู่เป้าหมาย และมีการติดตามความยั่งยืนในการปฎิบัติโดยทีมพี่เลี้ยงซึ่งจะให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง


หมายเหตุ สูตรคำนวณค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วย [ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร)]

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ที่คุณ วราภรณ์ ชวพงษ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง โทร.2022 หรือคุณปานจิต ชูศรี คณะแพทยศาสตร์ โทร.1143

กำหนดการค่ายเปลี่ยนชีวิตพิชิตพุง รุ่นที่ 2
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2553 ณ จักรพรรดิรีสอร์ท บ้านชายควน อำเภอสะเดา จ.สงขลา

วันเปิดค่าย 8 พฤษภาคม 2553
06.30-07.00น.       ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก รับเอกสาร แบบบันทึก แบบประเมินตนเอง ขึ้นรถที่หน้าอาคารเฉลิมพระบารมีฯ รพ.สงขลานครินทร์ เวลา 07.00-08.00น. เดินทางจากม.อ. สู่ จักรพรรดิรีสอร์ท อำเภอสะเดา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกิจกรรม
08.15-08.45น.       กิจกรรม “ตระหนักรู้”
08. 45-10.00น.       กิจกรรม “ทักทาย สลายตน”
10.00-10.30 น.       อาหารว่าง-เครื่องดื่มสุขภาพ
10.30-11.30 น.       กิจกรรมฝึกจิต
11.30-12.00 น.       "บันทึกการกิน"
12.00-13.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารสุขภาพ)
13.00 –14.30 น.       กิจกรรม 3 ฐาน
                                • เรียนรู้การกิน
                                 • ฝึกจิต-บริหารจัดการความเครียด
                                • สลายพุง
14.30-14.45 น.       กลุ่มย่อย-สรุปการเรียนรู้จากฐาน
14. 45-15.00 น.       ตัวแทนกลุ่มย่อยนำเสนอผลสรุป
15.00-16.00 น.       แข่งขันการทำอาหารสุขภาพ
16.00 -16.45 น.       ขยับกาย คลายเครียด
16.45 –18.00 น.       พักผ่อน เวลาส่วนตัว
18.00 –19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00 น.       กิจกรรม “ของวิเศษพระเจ้าตา”
20.00 – 21.00 น.       สรุปประจำวัน
วันปิดค่าย 8 พฤษภาคม 2553
06.00-6.30 น.       โยคะรับอรุณ ณ ลานน้ำพุ
07.00–07.30 น.       รับประทานอาหารเช้า
07.30-09.30 น.       กิจกรรม Walk rally 4 กลุ่ม
                              • จ่ายตลาด-เมนูอาหาร ฝึกจิต
                              • ขยับกาย
                              • มุ่งสู่เป้าหมาย
09.30-10.00 น.       เวลาส่วนตัว- เก็บกระเป๋า
10.00-10.30 น.       อาหารว่าง-เครื่องดื่มสุขภาพ
11.00-12.00 น.       สรุปบทเรียน- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
12.00-13.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารสุขภาพ)
13.00-14.30 น.       กิจกรรม สัญญาใจ
14.00-15.00 น.       ประเมินผล / เสนอแนะ /ปิดค่าย
หมายเหตุ (เครื่องแต่งกาย: สบาย ๆ เพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องตัว)

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 พฤษภาคม 2553 09:41 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2553 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ