นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

Page Visits: 1598
comment: 0

ประมวลภาพและกิจกรรมสร้างสุขในสถานที่ทำงานตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ของ วิทยาเขตภูเก็ต

กิจกรรม น่ารัก มาก ๆ เลยค่ะ

Happy Society : "ปิ่นโตน้อยรวมพลัง"


ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการขยายขนาดขององค์กร ส่งผลทำให้บุคลากรจากต่างคณธหน่วยงานขาดการรู้จักมักคุ้น หรือไม่ได้เชื่อมสัมพันธ์อย่างแนบแน่น การจัดโครงการ "ปิ่นโตน้อยรวมพลัง" นับเป็นโครงการที่ช่วยสร้าง Happy Society ให้แก่บุคลากร ได้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน แบ่งปันสิ่งดีๆ ความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้าง และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การทำงานที่ดีนอกจากใช้ทักษะในการทำงานแล้ว ต้องอาศัยการใช้ใจต่อใจในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานด้วย โดยคาดว่าผลที่ได้จะลดปัญหาการประสานงานระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานให้น้อยลงก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลักษณะโครงการ เป็นโครงการที่ให้ผู้บริหารและบุคลากรม.อ.ภูเก็ต นำอาหารจากบ้าน มารับประทานร่วมกัน ในช่วงเที่ยงวัน ระหว่างเวลา 11.30 – 13.00 น. รับประทานร่วมกันเดือนละ 1 ครั้งทุกวันที่ 16 ของเดือน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

   

 

Happy Society : โครงการ “PSU Phuket Happy Birthday”

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ย่อมมีความต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน นอกจากอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนที่บุคลากรพึงได้รับแล้ว บุคลากรในองค์กรในทุกหน่วยงานยังต้องการสิ่งตอบแทนที่เป็นปัจจัยนามธรรม เช่นกัน อาทิ คำชมเชย ความเข้าใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากได้รับจากองค์กรจะทำให้บุคลากรเขารู้สึกมีความภาคภูมิใจในคุณค่าที่เขามีต่อองค์กร และพร้อมที่จะทำงานเพี่อองค์กรด้วยใจ  ฉะนั้นการจัดโครงการ “PSU Phuket Happy Birthday” Happy Society  ทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกดี ที่องค์กรใส่ใจถึงวันสำคัญหรือวันพิเศษของเขา 

ลักษณะโครงการ  ผู้บริหาร พร้อมด้วยนักสร้างสุข และบุคลากร ร่วมกันส่งต่อของขวัญให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตที่เกิดในวันนั้นๆ  เริ่มเดือนมกราคม 2558   

Happy Relax :   โครงการ “นวดผ่อนคลาย 20 นาที”ระยะทดลอง 3 เดือน

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุน คอยให้บริการกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และลักษณะการทำงานนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มประเภทงานสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์นั่งทำงานตลอดเวลาการทำงาน และกลุ่มที่สองจะเป็นงานช่าง งานแม่บ้าน ซึ่งใช้แรงงานในการทำงาน ซึ่งการทำงานนั้นปัจจุบันมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าบุคลากรในสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ทั้งวัน มักจะมีอัตราเสี่ยงต่อ การเป็นโรค "ออฟฟิศ ซินโดรม" (Office Syndrome)  และมักเครียด ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวัน และในกลุ่มที่สองแน่นอนว่าการใช้แรงงานในการทำงานย่อมมีการปวดเมื่อยเป็นปกติ ฉะนั้น โครงการ “นวดผ่อนคลาย 20 นาที” จึงเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นของสาเหตุการเจ็บป่วยของบุคลากร ทำให้บุคลากรเกิดการผ่อนคลาย ด้วยการนวดที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นของสมองและร่างกาย หรือ Happy  Relax  ซึ่งซ้ำร้ายในด้านกลับกันหากบุคลากรเจ็บป่วยแล้ว อาจจะทำให้องค์กรอาจจะต้องสูญเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น  การจัดโครงการนี้นอกจากบุคลากรมีความผ่อนคลายแล้วก็จะสามารถทำงานให้องค์กรได้เต็มที่

         ลักษณะโครงการ  เป็นการจ้างหมอนวดตาบอดเพื่อสุขภาพมาให้บริการบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ทุกวันจันทร์บ่าย ระยะทดลอง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  13.30 – 16.30 น. ใช้เวลานวดคนละ 20 นาที 

Happy Money :  โครงการ “ตลาดข้างห้อง เธอกับฉัน เรามาแลกกัน ”

ปัจจุบันอัตราค่าครองชีพค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ต เรียกได้ว่าอัตราค่าครองชีพสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย สวนทางกับอัตราการขึ้นเงินเดือนขององค์กรที่เพิ่มตามอัตราเดียวกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานประเภทสถานศึกษา การประหยัดอดออมเป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ขัดสน แต่บางครั้งหลายๆคนก็ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในหลายรายการ ทั้งนี้ โครงการ “ตลาดข้างห้อง เธอกับฉัน เรามาแลกกัน”จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อนพนักงานบุคลากรด้าน Happy Money  1. ให้มีรายได้เสริม และ2. ให้มีของใช้ที่ต้องการมาใช้โดยไม่ต้องซื้อ เพียงแต่อาศัยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยโครงการนี้จะจัดตลาดเล็กๆ เพื่อให้บุคลากรได้นำสินค้ามาขาย และแลกเปลี่ยนกันในระยะเวลาสั้นๆ ผ่านรูปแบบการจัดแบบตลาดนัดจิ๋ว และตลาดนัดจิ๋วออนไลน์ 

ลักษณะโครงการ   เริ่มกุมภาพันธ์ 2558

  1. เป็นการจัดตลาดนัดจิ๋ว จัดขึ้น ทุกวันจันทร์หรือศุกร์แรกของเดือนระหว่างเวลา    1.00 น. – 16.30 น.
  2. เป็นตลาดนัดจิ๋วออนไลน์ โดยการสร้างกลุ่มเฟสบุ๊คเฉพาะ เพื่อซื้อขายกันในกลุ่มบุคลากร ม.อ.ภูเก็ต

ใครสนใจกิจกรรมไหน สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 พฤษภาคม 2558 09:49 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2558 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.229.142.104
Message:  
Load Editor
   
Cancel or