นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

(5) โรคออฟฟิศซินโดรม แนวทางป้องกันและแก้ไข

สภาวะการทำงานเร่งรีบ จิตใจวนเวียนอยู่กับการทำงาน ทำให้เคร่งเครียด หลายคนเป็นโรคติดงาน (Workaholic) หรือโรคออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2557 14:12 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2557 14:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วอล์คแรลลี่ สานสัมพันธ์บุคลากรและครอบครัวชาวสำนักงานอธิการบดี ม.อ.

คณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการ Walk Rally สร้างความสัมพันธ์บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 ณ. เรือนไทยทักษิณา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บุคลากรและครอบครัวได้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 06 ตุลาคม 2557 16:50 แก้ไข: 07 ตุลาคม 2557 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.ร่วมกับ จังหวัดสงขลา กอ. หน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาล ม.อ.และหน่วยงานต่างๆซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ณ.สำนักงานอธิการบดี ม.อ.

ม.อ.ร่วมกับ จังหวัดสงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และหน่วยงานต่างๆ รวม 32 หน่วยงาน จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้เมืองหลักปราศจากการก่อเหตุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 24 สิงหาคม 2557 15:28 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2557 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ม.อ. 1ใน 4 องค์กร ต้นแบบองค์กรจัดการความสุข จาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐระหว่าง กับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสสส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีก 18 แห่ง ระหว่างเดือนกันยายน2555- กันยายน.2557 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเทคน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 10 สิงหาคม 2557 18:33 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2557 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ชาว ม.อ.ร่วมใจ Big Cleaning ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมจุดประกายการคัดแยกขยะ

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร พร้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 03 สิงหาคม 2557 14:47 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2558 16:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ม.อ.แบ่งปันรอยยิ้มและความสุขแด่น้องตาบอด พาไปชมภาพยนตร์พระนเรศวร

เด็กที่เกิดมาปกติจะไปดูภาพยนตร์เป็นเรื่องง่ายดาย แต่ผู้ด้อยโอกาสอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น น้องตาบอด เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ง่ายนัก และน้องๆตาบอดก็มีความฝันเหมือนเด็กทั่วไป ชาวสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนาม ส.น.อ.สัมพันธ์ พร้อมด้วย ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 03 กรกฎาคม 2557 23:17 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2557 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ม.อ.จัดการขยะจากใบยาสูบเพื่อชุมชนคนบ้านแหลม จังหวัดตรัง

ชุมชนบ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำปะเหลียน ประชากรมีอาชีพกรีดยางและทำประมง โดยการหาหอยตลับ การเลี้ยงปลากระชัง การเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมงภู่กระชัง 90% ของประชากร นับถือศาสนาอิสลาม และอาชีพเสริมที่โดดเด่นและ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 10 มิถุนายน 2557 16:28 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2557 17:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) บัณฑิตอาสา ม.อ.สร้างสุขภาพ ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม อ.ยะรัง ปัตตานี

บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างสุขภาพดี ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม ปากีสถาน บ้านบินยาลีมอ หมู่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อย่างยั่งยืน โดยการริเริ่ม และขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ ด้วยเป้าหมายในการจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 10 มิถุนายน 2557 15:59 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2557 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) 117 วัน พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ ของ คน ม.อ.

ถ้าไม่ลดน้ำหนัก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จะลุกลามมากขึ้น” เพื่อนบางคน เจอคำพูดของหมอ แบบนี้ หรือจะรอให้ถึงวันที่หมอเตือน บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดโครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ เนื่องจากตระหนักถึงผลของควา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 15 พฤษภาคม 2557 15:56 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2557 10:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ใช้เกลือ ช่วยล้างหม้อโลหะที่มีคราบดำไหม้ได้ง่าย

หม้อโลหะ ที่มีคราบดำไหม้จากอาหารติดก้นหม้อ ขัดไม่ออก เป็นที่ขัดเคืองใจแม่บ้าน วันนี้ มีวิธีแก้ปัญหานี้ มาบอกพ่อบ้าน แม่บ้าน ด้วยวิธีง่ายๆ เหลือเชื่อ เพียงนำหม้อนั้น มาแช่เกลือ ทิ้งไว้ซัก 1 ชั่วโมง แล้วล้างออก โดยง่าย แบบไม่น่าเชื่อ ลองทำดูแล้ว ส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 04 พฤษภาคม 2557 11:22 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2557 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]