นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

(1) ม.อ.จัดตั้ง“หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร” ปลูกฝัง จิตอาสาในจิตใจนักศึกษา บุคลากร

ม.อ.ยึดถือพระราชปณิธาน“ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”ของสมเด็จพระบรมราชชนก จัดตั้งหน่วย“ส่งเสริมงานอาสาสมัคร” ในกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชื่อมโยงกิจกรรม จิตอาสา บรรเทาสาธาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2558 15:19 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2558 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สงขลานครินทร์ระดมกิจกรรมเพื่อผู้ประสบภัยชาวเนปาล

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับบริจาคสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล ปัจจุบันมีนักศึกษาเนปาลที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 06 พฤษภาคม 2558 16:57 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2558 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สงกรานต์ ม.อ. สืบสานประเพณี สร้างความรักความผูกพัน ม.อ.กับชุมชน

สงกรานต์เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันมหาสงกรานต์ ของทุกปี และถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 27 เมษายน 2558 15:47 แก้ไข: 27 เมษายน 2558 16:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “โขน”แก่ผู้พิการและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลาจำนวน 420 คน เข้าชม โขนสงขลานครินทร์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกมัยราพณ์ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ผู้พิการทางหู จาก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 02 มีนาคม 2558 16:57 แก้ไข: 02 มีนาคม 2558 17:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “โขน”แก่ผู้พิการและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

“โขน”เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย เป็นศาสตร์และเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบความสุขและโอกาสในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย แก่ผู้พ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2558 17:27 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รุ่น 20-22 มอบความสุข แก่นักเรียน และพี่น้องชาวเขา อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รุ่น 20-22 จากอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มอบความรัก ความสุข รอยยิ้มแก่นักเรียน และพี่น้องชาวเขา อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว และโรงเรียนบรรพตวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2558 13:17 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2558 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง Root Cause Analysis (RCA)

งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาหน้างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง Root Cause Analysis (RCA) โดยนายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 30 ธันวาคม 2557 16:42 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2557 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ. จับมือ สสส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุขแก่ภาคีเครือข่าย ใน PSU Happy Station

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สสส จัด Show and Share :PSU Happy ให้ทุกวิทยาเขต ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุข กับหน่วยงานภายนอก นำองค์กรต้นแบบแห่งความสุข บอกเล่ากิจกรรมสร้างความสุข เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 ณ ศูน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 29 ธันวาคม 2557 17:05 แก้ไข: 11 มีนาคม 2558 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) วัยทอง วัยแห่งความสำเร็จของชีวิต

วัยทอง คือวัยของผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนอย่างถาวร โดยนับจากการไม่มีประจำเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม เกิดจากรังไข่ผลิตฮอร์โมนเพศลดลง คนทั่วไปมักรู้จักในอาการ "เลือดจะไปลมจะมา" กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด โคร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2557 15:40 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2557 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) โรคออฟฟิศซินโดรม แนวทางป้องกันและแก้ไข

สภาวะการทำงานเร่งรีบ จิตใจวนเวียนอยู่กับการทำงาน ทำให้เคร่งเครียด หลายคนเป็นโรคติดงาน (Workaholic) หรือโรคออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2557 14:12 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2557 14:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]