นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ญ.ว.20-22 มอบน้ำใจให้กับนักเรียนและชาวบ้าน.ที่พิษณุโลก และเลย

ศิษย์เก่านักเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยรุ่น 20-22 ได้ร่วมกันบริจาคของที่โรงเรียนบ้านใหม่ร่องกล้า อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก และ โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แ... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 02 March 2016 16:38 Modified: 02 March 2016 16:55 [ Report Abuse ]

(0) นักศึกษา ม.อ.มอบโอกาสเรียนรู้ศิลปะ “โขน”แก่ผู้ด้อยโอกาส

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมต้อนรับ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลา จำนวน 503 คน ในการเข้าชม โขนสงขลานครินทร์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกศึกพรหมาสตร์ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ปร... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 24 Febuary 2016 16:48 Modified: 25 Febuary 2016 14:14 [ Report Abuse ]

(0) ม.อ.ร่วมกับชาวสตูล ทอดกฐินวัดอดุลยาราม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ร่วมกับชาวจังหวัดสตูล ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอดุลยาราม หรือวัดฉลุง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างกำแพงวัด มียอดทำบุญ 1,149,276 บาท โดยเป็นเงินทำบุญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเข... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 03 November 2015 15:32 Modified: 03 November 2015 16:45 [ Report Abuse ]

(0) นักศึกษา มอ.จิตอาสาช่วยเทศกาลเจและแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้มีรายได้น้อย

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จิตอาสาช่วยเทศกาลเจและแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้มีรายได้น้อย ณ มหาปัญญาวิทยาลัย เมื่อ 13-21 กันยายน 2558 มหาปัญญาวิทยาลัย หรือ องค์พระใหญ่ หน้า ม.อ. ได้จัดงานเทศกาลรักษาศิลกินเจ ระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 25... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 23 October 2015 10:59 Modified: 23 October 2015 11:21 [ Report Abuse ]

(2) ลูกพระบิดา 2,000 คน จิตอาสา ทาสีรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2,000 คน ร่วมจิตอาสา ทาสีรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องในสัปดาห์ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ... more »
Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 07 October 2015 17:16 Modified: 07 October 2015 17:24 [ Report Abuse ]

(5) กินอยู่แนวใหม่ ห่างไกลโรค ลด หวาน มัน เค็ม

บัณทิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการ กินอยู่แนวใหม่..สุขภาพสดใสห่างไกลโรค เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ และศูนย์อาหารสุขภาพ บางกล่ำ เพื่อให... more »
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 06 September 2015 15:20 Modified: 09 September 2015 14:20 [ Report Abuse ]

(2) 1.ก.ย.58 เชิญเข้าอบรม กินอยู่แนวใหม่ สุขภาพสดใส ห่างไกลโรค ฟรี

บัณทิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ กินอยู่แนวใหม่..สุขภาพสดใสห่างไกลโรค ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ และศูนย์อาหารสุขภาพ บ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 14 August 2015 16:11 Modified: 14 August 2015 16:14 [ Report Abuse ]

(0) ม.อ.เชิญอัยการจังหวัดให้ความรู้กฎหมายด้านความปลอดภัยและจราจร แก่ รปภ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญนายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการจังหวัดสงขลาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก สำนักงานอธิการบดี 40 คน คณะแพทยศาสตร์ 40 คน คณะวิทยาศาสตร... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 28 July 2015 11:25 Modified: 28 July 2015 14:43 [ Report Abuse ]

(0) สำนักงานอธิการบดี ม.อ.จัดถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในจังหวัดสงขลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการ สนอ.สัมพันธ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัดในจังหวัดสงขลา เมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 เพื่อสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาของพุทธศาสนิกชนและดำรงประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งโครงการสถาน... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 27 July 2015 11:39 Modified: 28 July 2015 10:27 [ Report Abuse ]

(0) รวมพล คน ม.อ.ปลูกพรรณไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2558

ชาวสงขลานครินทร์ รวมพลปลูกต้นไม้ 500 ต้น ณ ลานข้างสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชุมชนใกล้เคียง ตระหน... more »
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 05 June 2015 16:42 Modified: 08 June 2015 14:18 [ Report Abuse ]