นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 866
ความเห็น: 1

ม.อ.เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากลิงที่เข้ามาเขตที่พักอาศัย

“มาตรการของเราต้องควบคุมประชากรลิง และผลักดันให้กลับขึ้นไปอยู่บนเขา โดยดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการทำหมันลิง และฟื้นฟูแหล่งน้ำและแหล่งอาหารบนเขา และลดปริมาณอาหารในพื้นที่ใกล้เขตที่พัก โดยควบคุมพืชที่เป็นอาหารของลิง”

“มาตรการของเราต้องควบคุมประชากรลิง  และผลักดันให้กลับขึ้นไปอยู่บนเขา โดยดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการทำหมันลิง และฟื้นฟูแหล่งน้ำและแหล่งอาหารบนเขา  และลดปริมาณอาหารในพื้นที่ใกล้เขตที่พัก โดยควบคุมพืชที่เป็นอาหารของลิง”

ม.อ.ขอความร่วมมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มาช่วยทำหมัน เพื่อลดจำนวนประชากรลิง ที่เข้ามาในเขตที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากพฤติกรรมของลิง

            ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  เปิดเผยว่า ทางวิทยาเขตได้รับการร้องเรียนจากบุคลากรที่พักในมหาวิทยาลัยว่ามีลิงเข้ามาสร้างความเดือดร้อน โดยการทำลายทรัพย์สินและนับวันจะสร้างปัญหาบ่อยขึ้น มาตรการของเราต้องควบคุมประชากรลิง  และผลักดันให้กลับขึ้นไปอยู่บนเขา โดยดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการทำหมันลิง และฟื้นฟูแหล่งน้ำและแหล่งอาหารบนเขา  และลดปริมาณอาหารในพื้นที่ใกล้เขตที่พัก โดยควบคุมพืชที่เป็นอาหารของลิง            ลิงต้องการอาหารเพื่อความอยู่รอด การห้ามมิให้ลิงมาหาอาหารจากมนุษย์เป็นไปได้ยาก การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากพฤติกรรมของลิง มีรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่เป็นประธาน ร่วมด้วยนายกเทศบาลเมืองคอหงส์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13  สงขลา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เป็นต้น  โดยได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุม 215 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

            ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า “ลิงลงมาหาอาหาร โดยเฉพาะพืชอาหารที่คนปลูกไว้ และที่สำคัญคือต้นไทรที่มีลูกเกือบทั้งปี  ปัจจุบันยังไม่พบว่าลิงขาดอาหาร แต่การที่ประชากรลิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจมีภาวะขาดแคลนอาหารในอนาคต  และจะดุร้ายถ้าขาดอาหาร เหมือนคนเวลาหิวจะโกรธ ถ้าลิงกระชากสิ่งของจากมือ อย่ายื้อแย่ง เพราะอาจจะถูกลิงกัดได้ ลิงลงมาเขตที่พักโดยมาทางสายไฟ  เป็นทางเชื่อม มายังที่พักบุคลากร เพราะถ้ามาพื้นล่าง จะถูกรบกวนโดยสุนัข   ต้องตัดวงจรอาหาร โดยสำรวจพืชที่เป็นอาหารของลิงว่าในรอบปีมีอะไรบ้าง  แล้วตัดแต่งพืชดังกล่าวออกบ้าง โดยเฉพาะต้นไทร บริเวณริมอ่างน้ำ ม.อ.หาดใหญ่ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของลิง ทำให้ลิงมาอยู่ที่ต้นไทร ตลอด 24 ชั่วโมง จึงควรตัดแต่งกิ่ง เพื่อลดปริมาณอาหาร  และตัดต้นยางเก่าพื้นที่บนเขาที่มีอายุนับ 50 ปี และลิงไม่สามารถเป็นแหล่งอาหารได้เลย  เพื่อให้พันธุ์ไม้อื่นๆได้ขยายพันธุ์เติบโตเป็นอาหารให้กับลิงต่อไป”

            ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวเสนอแนะให้ไปสร้างแหล่งอาหารบนเขาโดยปลูกพืชไว้เป็นแหล่งอาหารให้กับลิง เช่น กล้วยที่ให้ผลภายใน 6 เดือน  ถ้าปริมาณลิงไม่มากเกินไป คนกับลิงก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

            ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  กล่าวว่า “มาตรการของเราต้องควบคุมประชากรลิง  ในระยะสั้นคือ จัดทำป้ายขอความร่วมมือ งดให้อาหารลิงอย่างเด็ดขาด  และผลักดันให้ลิง กลับขึ้นไปยังเขา โดยการเพิ่มพืชอาหารบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจำนวน 200 ไร่ ติดเขาคอหงส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น้อมเกล้าฯถวายที่ดินเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ซึ่งต้องพิจารณาพืชที่เหมาะสมในการเป็นอาหารให้กับลิงและเป็นพืชได้รับอนุญาตในการปลูกตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ”

            “ส่วนมาตรการระยะยาว คือ การควบคุมประชากรโดยการทำหมันลิง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเสนอขอความร่วมมือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาดำเนินการเป็นพี่เลี้ยงให้ทางมหาวิทยาลัย ในการสำรวจประชากรทั้งหมด และการจับเพื่อทำหมันเพื่อควบคุมประชากรลิง”

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2562 17:12 แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2562 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Smarn (Recent Activities)
23 May 2019 12:52
#108900

ผ่านจากยุคงู มาถึงยุคลิงนะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ