นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1223
ความเห็น: 0

ภาพกิจกรรม Big cleaning กองกลาง และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส.

ภาพกิจกรรม big cleaning ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส พ.ศ.2561

ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จะมี 10 ขั้นตอน ดังนี้

1. ประกาศนโยบาย

2. ให้การอบรมแก่บุคลากร

3. ประชาสัมพันธ์

4. จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

5. การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแผนงานพร้อมทั้งการดำเนินงานปรับปรุง

6. ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข

7. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

8. ติดตามตรวจสอบภายหลังดำเนินกิจกรรมแก้ไขปรับปรุง

9. รักษาสถานการณ์ดำเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

10. วัดผลและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมกุมภาพันธ์ 2561

ความรับผิดชอบ-ของคณะกรรมการ 5 ส.กองกลาง

1. กำหนดมาตรฐาน 5 ส กองกลาง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานอธิการบดี

2.รณรงค์และปลูกฝังให้บุคลากรสร้างนิสัยและเอาใจใส่ในการทำ 5 ส ภายใน

กองกลางอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมกิจกรรม 5 ส ตามกำหนด

ขอขอบคุณภาพโดย คุณสุรีย์รัชต์ ศุภวิจิตรกุล
เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 พฤษภาคม 2561 15:50 แก้ไข: 04 มิถุนายน 2561 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ