นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 869
ความเห็น: 0

อำลาพี่ๆสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี2560

คณะกรรมการสนอ.สัมพันธ์ จัดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2560 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้การดูแลตนเองเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ หัวข้อ “จะวัยไหน ๆ ก็งามได้” โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภมัย สุนทรพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 13.30 น.ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรม TR Rock Hill โดยได้รับการสนับสนุน จาก สสส.

 

คณะกรรมการสนอ.สัมพันธ์ จัดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2560 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้การดูแลตนเองเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ หัวข้อ “จะวัยไหน ๆ ก็งามได้” โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภมัย สุนทรพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 13.30 น.ณ ห้องภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรม TR Rock Hill  โดยได้รับการสนับสนุน จาก สสส.  โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติประกอบด้วย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี  ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ

                บุคลากรผู้เกษียณของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีจำนวน 13 ท่าน  ท่านเหล่านี้ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจทำงานกับมหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุ  เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

1.ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

2.นางสาวอมรลักษณ์ เต็มสังข์            กองกิจการนักศึกษา

3.นายสมปอง บุญเพ็ชร        กองกิจการนักศึกษา

4.นางสาววนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์      กองคลัง

5.นางสาวเบญจวรรณ คงคาลัย         กองคลัง

6.นัยน์ชนก รัตนบูรณ์            กองคลัง

7.นายภิรมย์ นิลรัตน์             กองการเจ้าหน้าที่

8.นางวรรณา จันทร์ส่องภพ กองแผนงาน

9.นางศราวดี ศรีเกื้อ             กองแผนงาน

10.นายสมใจ แก้วหนู           กองอาคารสถานที่

11.นายพัลลภ หัสนีย์            กองอาคารสถานที่

12.นายหร้อหมาน ดำแก้ว    กองอาคารสถานที่

13.นายพิศ สมศรี                  กองอาคารสถานที่

                โอกาสนี้ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เล่าถึงบรรยากาศการทำงาน ในสมัยที่ท่านเริ่มต้นทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยความสนุกสนาน 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ตุลาคม 2560 11:57 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2560 12:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.200.21
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ