นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2675
ความเห็น: 1

ม.อ.ร่วมใจ ส่งเสริม 5 ส. สำนึกรัก สำนักงานอธิการบดี

ม.อ.ร่วมใจ ส่งเสริม 5 ส. สำนึกรัก สำนักงานอธิการบดี

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. ในกิจกรรม “สำนึกรัก สำนักงานอธิการบดี” จัดประกวด Mr. และ Mrs Cleaning Design contest ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรัก องค์กร และสัมพันธภาพที่ดีในหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green campus)

            ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมสำนึกรัก สำนักงานอธิการบดี หรือ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และพื้นที่โดยรอบ  จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green campus) โดยให้ทุกคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ลด ละ เลิก การใช้โฟม ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา

างอัจฉรา ตั้งแปร  นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี  กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการ 5 ส.และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มีแผนและโครงการกิจกรรม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี ตลอดปี 2559  เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานของบุคลากร เพิ่มความสุข และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ได้แก่ “กิจกรรมสาระน่ารู้ 5 ส.” “กิจกรรมสนุกกับคำถาม-คำตอบ” ให้บุคลากร ส่งคำตอบเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส.มายังตัวแทนกรรมการ 5ส.ของกอง/หน่วยงาน เพื่อชิงรางวัล กิจกรรม  “ใส่ใจ 5 ส.พวกเรามาเยี่ยมเยือน” หรือการตรวจเยี่ยม 5 ส. เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส”

            และในวันจัดกิจกรรม Big cleaning  Day แต่ละกอง/หน่วยงานส่งตัวแทนเข้าร่วม ประกวด Mr. และ Mrs Cleaning Design Contest  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีการนำวัสดุรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย 

โดยคณะกรรมการตัวแทนจากกองต่างๆพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และการนำเสนอของผู้เข้าประกวด 

จากนั้นบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับอุปกรณ์และแยกย้ายไปทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบสำนักงานอธิการบดี  เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน ในการทำกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างความรัก ความสุข สนุกสนาน ความสามัคคี โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ และศูนย์เสริมศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วม จำนวน 516  คน

ขอขอบคุณภาพ โดย คุณนวมน อ่อนเจริญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 พฤษภาคม 2559 16:30 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2559 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 Baby, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ความคิดสร้างสรรค์ และ ความร่วมมือ ของสมาชิกแต่ละกอง เยี่ยมจริงๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ