นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1261
ความเห็น: 0

ม.อ.เชิญอัยการจังหวัดให้ความรู้กฎหมายด้านความปลอดภัยและจราจร แก่ รปภ.

ม.อ.เชิญอัยการจังหวัดให้ความรู้กฎหมายด้านความปลอดภัยและจราจร แก่ รปภ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญนายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการจังหวัดสงขลาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน 150 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก  สำนักงานอธิการบดี  40 คน  คณะแพทยศาสตร์ 40 คน  คณะวิทยาศาสตร์ 10 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 คน   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องจำนวน  50 คน  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  นายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการจังหวัดสงขลา ตอบข้อกังวลว่าการล็อคล้อยานพาหนะที่มาจอดผิดระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมาย ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขนาด 825 เตียง มีผู้สัญจรเข้ามาในมหาวิทยาลัยวันละหลายหมื่นคน อีกทั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของสถานการณ์ชายแดนใต้ การจัดระบบความปลอดภัยจำเป็นต้องมีการดูแลที่เข้มงวด บ่อยครั้งที่เกิด ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานและความขัดแย้งของเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย โครงการพัฒนาทักษะการใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและจราจร จะเสริมสร้างทักษะการให้บริการด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการได้ตรงประเด็น ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ

โดยจัดการบรรยายให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ประกอบด้วยกฎหมายเบื้องต้น  กฎหมายจรจร การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้รับบริการ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำการละเมิด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดความขัดแย้ง การป้องกันตัว  ทีมวิทยากร จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอัยการจังหวัดสงขลา

นายจักรกริช  ซึ้งประสิทธิ์ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่างานรักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และดูแลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่เข้า - ออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกอาคารกว่า 1,000 กล้อง และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล อำนวยความสะดวกในการใช้ยวดยานภายในมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความเสี่ยง บางครั้งถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ จากการดำเนินการล็อคล้อยานพาหนะที่จอดผิดข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย หลายครั้งที่คู่กรณีพกพาอาวุธปืน ทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเสี่ยงภัย จึงจำเป็นต้องมีทักษะการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยและจราจร

          นายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการจังหวัดสงขลา ตอบข้อกังวลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการล็อคล้อยานพาหนะที่มาจอดผิดระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่า สามารถกระทำได้ถูกต้องตามกฎหมาย ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน กล่าวคือ อำนาจจับของราษฎรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา79   คือ เข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา 82 (เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน) 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 11:25 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ