นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2275
ความเห็น: 2

วัยทอง วัยแห่งความสำเร็จของชีวิต

วัยหมดประจำเดือน เป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดของการมีประจำเดือนอย่างถาวร เนื่องจากรังไข่หยุดทำงาน

วัยทอง คือวัยของผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนอย่างถาวร  โดยนับจากการไม่มีประจำเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม  เกิดจากรังไข่ผลิตฮอร์โมนเพศลดลง  คนทั่วไปมักรู้จักในอาการ "เลือดจะไปลมจะมา"

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด โครงการ “การดูแลสุขภาพคนวัยทำงาน” เรื่อง รู้ตัวล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนวัย สู่วัยทอง  โดย ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร   ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  สนับสนุน โดย สสส. และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี กล่าวว่า วัยใกล้หมดประจำเดือน   ส่วนใหญ่จะเริ่มเมื่อสตรีเข้าสู่อายุประมาณ 40-45 ปี บางคนอาจมีประจำเดือนถี่ขึ้นในช่วงแรก แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงหลัง ประจำเดือนจะมานาน ๆ ครั้ง รอบประจำเดือนมีระยะห่างขึ้น บางคนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ บางคนจะมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด มีเลือดออกกะปริดกะปรอยระหว่างรอบระดู ทำให้แยกอาการค่อนข้างยากระหว่างเลือดประจำเดือนมาผิดปกติเพราะใกล้หมดประจำเดือนหรือมีความผิดปกติที่ในโพรงมดลูกเช่น มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก สตรีร้อยละ 25-50 จะมีอาการที่สัมพันธ์กับการเข้าสู่วัยทอง เช่นอาการร้อนวูบวาบ  

            อายุเฉลี่ยที่เริ่มเข้าสู่วัยใกล้หมดประจำเดือนประมาณ                46 ปี (39-51 ปี)

            ระยะเวลาก่อนหมดประจำเดือนจริงเฉลี่ย                                 5 ปี (2-8 ปี)

วัยหมดประจำเดือน  เป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดของการมีประจำเดือนอย่างถาวร  เนื่องจากรังไข่หยุดทำงาน  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการมองย้อนหลังกลับไปภายหลังขาดประจำเดือนไปแล้ว 1 ปี และนับเอาประจำเดือนครั้งสุดท้ายเป็นเวลาที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนจริง ดังนั้นวัยหมดประจำเดือนจึงเป็นเพียงจุดๆหนึ่งของชีวิตที่แบ่งระหว่างวัยก่อนหมดประจำเดือนและช่วงวัยหลังหมดประจำเดือน

 การเปลี่ยนแปลงในวัยหมดประจำเดือน

            เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายจากอายุที่มากขึ้นร่วมกับการลดลงของฮอร์โมนจากรังไข่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

1.  กลุ่มอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ

            ได้แก่อาการ ร้อนวูบวาบ  ซึ่งเป็นความรู้สึกร้อนผ่าว เกิดขึ้นทันทีทันใด บริเวณผิวหนังศีรษะ คอ หน้าอก นานประมาณไม่กี่วินาทีจนถึง 2-3 นาที   บางรายอาจมีอาการเหงื่อออกมากตามมาหลังมีอาการร้อนวูบวาบ  ส่วนใหญ่จะเป็นรุนแรงและบ่อยในตอนกลางคืน จนทำให้นอนไม่หลับ หรือต้องตื่นขึ้นกลางดึกเนื่องจากร้อนมาก หรือมีเหงื่อออกชุ่มตัวแม้อากาศเย็น  นอกจากนี้สภาพแวดล้อม อากาศร้อน ความเครียด ก็อาจจะทำให้สตรีมีอาการรุนแรงและบ่อยขึ้น  อาการเหล่านี้ พบได้ในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนร้อยละ 17  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 58 ในวัยใกล้หมดประจำเดือน และร้อยละ 29 หลังจากเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน  ส่วนใหญ่จะมีอาการอยู่นาน 1-2 ปีก็หายไป  ส่วนน้อย ที่มีอาการเป็นอยู่นานหลายปี

2.  การเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ

            เกิดจากการที่มีระดับฮอร์โมนเพศลดต่ำลงในวัยหมดประจำเดือน  ทำให้อวัยวะเจริญพันธ์ภายนอกเริ่มมีการฝ่อเหี่ยว เยื่อบุผนังช่องคลอดบาง และเนื้อเยื่อช่องคลอดขาดความยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงของระบบนี้มักเกิดขึ้นเมื่อสตรีหมดประจำเดือนไปแล้วนานหลายปี  อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ช่องคลอดอักเสบหรือตกขาวผิดปกติเป็นๆหายๆ เรื้อรัง  แสบร้อนในช่องคลอด  ช่องคลอดแห้ง คัน ตีบ  เลือดออกง่ายและเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้เกิดจากเยื่อบุผิวบริเวณช่องคลอดฝ่อ   นอกจากนั้นสตรีบางคนอาจจะมีอาการปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้ มีการติดเชื้ออักเสบทางเดินปัสสาวะ เป็น ๆ หาย ๆ  เรื้อรัง   

3.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์  

     จะมีอารมณ์แปรปรวน อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย และซึมเศร้า

4.  การเปลี่ยนแปลงของระบบหลอดเลือดและหัวใจ

            อุบัติการณ์และความชุกของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเพิ่มขึ้นตามอายุ  และสูงขึ้นมากในวัยหลังหมดประจำเดือน

5. การเปลี่ยนแปลงของกระดูก

         กระดูกจะบางและเปราะง่าย เวลาหกล้มกระดูกจะหักได้ง่ายขึ้น

6.  การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง

            การขาดฮอร์โมนเพศในวัยหมดประจำเดือนจะทำให้หนังกำพร้าบางลง เกิดการบางตัวของผิวหนังและมีรอยเหี่ยวย่น มีผื่น แพ้ คันง่าย

            ในรายที่มีอาการผิดปกติของระบบต่าง ๆ เช่น อาการร้อนวูบวาบ  อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย  นอนไม่หลับ  ประจำเดือนไม่มาหรือมาไม่แน่นอน  ควรมาพบแพทย์เพราะจะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว หาสาเหตุของอาการผิดปกติ และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง  เพื่อที่จะได้บรรเทาอาการ  และถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการได้ตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย  ตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อจะได้ประเมินความเสี่ยงของโรค 

สตรีวัยทองควรจะดูแลตนเองอย่างไร 

1. อาหาร  สตรีวัยทองควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม โยเกิร์ต พืชตระกูลถั่ว เต้าหู้ งาดำ ปลาเล็กปลาน้อยที่รับประทานพร้อมก้าง ผักใบเขียว เป็นต้น แคลเซียมที่รับประทานจะเป็นตัวเสริมสร้างกระดูกเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน นอกจากนี้ ควรควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือด โดยงดรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง รวมทั้งควรเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย

2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดิน การวิ่งเหยาะๆ เต้นรำ รำมวยจีน เต้นแอโรบิค ว่ายน้ำ โยคะเป็นต้น

3. ฝึกการควบคุมอารมณ์ ให้มีความคิดในทางบวก และทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน

4. ตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง ตรวจเช็คความดันโลหิต ตรวจเลือดหาระดับไขมัน เบาหวาน ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และตรวจเต้านมด้วยตนเองสม่ำเสมอ  รวมทั้งตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่างๆตามวัย

จากนั้น  ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ โดยวิธีกายบริหารท่าฤาษีดัดตนและการนวดไทย เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น  เพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวของแขน ขา ข้อต่าง ๆ เป็นไปด้วยความคล่องแคล่ว ทำให้โลหิตหมุนเวียน เลือดลมเดินได้สะดวก  ลดโรคภัยต่างๆ  โดยมีคณาจารย์จากคณะการแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากร

การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการดูแลสุขภาพคนวัยทำงาน  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ร้อยละ 75   และร้อยละ 25 เป็นบุคลากรจากคณะ หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ   โดยผู้ร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจต่อโครงการ   ด้านความเหมาะสมและการถ่ายทอดของวิทยากร   ร้อยละ 45 มีความพึงพอใจระดับ ดีเยี่ยม   ร้อยละ 55 มีความพึงพอใจในระดับ ดี  ความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด  สถานที่ เครื่องเสียง การให้บริการและการประสาน รวมทั้งความพึงพอใจในภาพรวม  ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจระดับ ดีเยี่ยม และร้อยละ 50 มีความพึงพอใจในระดับ ดี

มีข้อเสนอแนะให้จัดการบรรยาย หัวข้อ ด้านสุขภาพจิต การควบคุมน้ำหนัก และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์มาก

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2557 15:40 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2557 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คนวัยนี้รวย เพราะเป็นวันทอง อิอิ

 

แล้วผู้ชายเรามีวัยทองมั้ยครับ อายุประมาณเท่าไหร่

 

"ใจสั่งมา"

555

ในตำรา บอกว่า ชายวัยทอง ช่วงอาย 40-52 ปี ค่ะ

แต่ไม่ชัดเจนและรุนแรง เหมือนผู้หญิง

ข้อสำคัญ อยากให้ผุ้ชาย ช่วยเข้าใจ ผู้หญิง ด้วย ว่าทำไม ภรรยา ถึง หงุดหงิด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ