นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2417
ความเห็น: 4

ม.อ.เปิดโลกทัศน์ดูงานสำนักงานสร้างสุข จ.เชียงใหม่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2557

ม.อ.เปิดโลกทัศน์ดูงานสำนักงานสร้างสุข จ.เชียงใหม่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2557

 

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ตามโครงการสำนักงานสร้างสุข สำนักงานอธิการบดี  (Happy workplace) สนับสนุนโดย  สสส. และสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาล โดยได้ดูงานโรงพยาบาลสารภี สถานีตำรวจสารภี และผึ้งน้อยเบเกอรี่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี เป็นหัวหน้าคณะผู้ศึกษาดูงาน

                                 นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว

นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลถึงการนำ มาตรการ happy 8 เข้ามาใช้ โดยให้ความสำคัญกับพนักงาน ว่าเป็นหัวใจสูงสุดขององค์กร  การเจ็บป่วยที่เกิดในงาน เป็นการสูญเสียที่สำคัญ โรงพยาบาลได้สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อความสุข และกระจายความสุขไปยังผู้รับบริการ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอสร้างสุข

กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร  จัดให้มีการมอบรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี กิจกรรมสนุกสนานที่ครอบครัวมีส่วนร่วม จัดให้มีตลาดนัดเจ้าหน้าที่นำสินค้ามาซื้อขายกัน  กิจกรรมปลูกผักปลอดสารร่วมกัน แลกเปลี่ยนพืชผักที่ปลูกเอง ส่งเสริม happy money จัดให้มีชมรมต่างๆตามความสนใจ    ปรากฏว่าในปี 2556 มีการรับบุคลากรเข้าทำงาน 6 คน ลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน ย้ายไปบรรจุเป็นข้าราชการ 3 คน บุคลากรทำงานด้วยความสุขอัตราการขอย้ายหรือลาออก จึงต่ำมาก

        สิ่งที่น่าสนใจที่จะนำมาปรับใช้ ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ นวัตกรรมในการนำยางล้อรถยนต์เก่าซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมาเป็นเก้าอี้นั่งเล่น หรือปลูกต้นไม้

 พ.ต.ท.หญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์ 


  หน่วยงานที่ได้ศึกษาดูงาน ต่อมาถือ  สถานีตำรวจสารภี บรรยายสรุปโดย  พ.ต.ท.หญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์ สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  โดยเริ่มจากการสำรวจสุขภาพพบว่า ข้าราชการตำรวจทั้งหมด 155 คน พบว่าเป็นโรค  154 คน คิดเป็นร้อยละ  99.03  และมีจำนวน  1 คน เป็นโรคสูงถึง   9 โรค ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จากภาระงานที่เคร่งเครียด  และการพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม   โครงการได้สร้างความตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  มีการออกกำลังกายร่วมกันเป็นประจำ   เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พบว่าข้าราชการตำรวจมีโรคลดลง จากที่ส่วนใหญ่มี 5 โรค  เหลือ 2 โรค ข้าราชการที่มี 9 โรค เหลือ 5 โรค มีดัชนีมวลกายที่ไม่เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง

สถานีตำรวจสารภีได้จัดกิจกรรมhappy Workplace เพื่อให้คนในองค์กร มีความสุข ในการทำงาน  และสามารถสร้างสรรค์ความสุข ส่งต่อไป ให้ผู้มาติดต่อราชการ ด้วยการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ร่วมจัดถนนสายธรรมชาติ และเป็นเส้นทางท่องเที่ยว  จัดให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้มาติดตั้งกล้องวงจรปิด ดำเนินกิจกรรม 5 ส.  ดูแลความสะอาดเรียบร้อย  ขยะรีไซเคิล จัดจุดบริการเบ็ดเสร็จ ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน จัดห้องสันทนาการ เพื่อพักผ่อน จัดทำป้ายบอกทาง

จากการศึกษาดูงานครั้งนี้  จึงมีแนวคิดจัดโครงการดูแลสุขภาพคนวัยทำงาน  ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการฝึกการนวดแผนไทยและฤาษีดัดตน   และโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล

หน่วยงานที่ 3 ที่เราได้มาศึกษาดูงาน ก็คือ ผึ้งน้อยเบเกอรี่  ของครอบครัว ปาละพงศ์ ที่มีคุณผ่องพรรณ ปาละพงศ์ เป็นผู้สร้างกิจการ จาก 600 บาท ในอดีต     สู่ธุรกิจ 100 ล้านบาทในปัจจุบัน  มีขนมกว่า 600 รายการ ผู้ที่พยายามทำงานเพื่อหลุดพ้นจากความจนตั้งแต่วัยเด็ก  ด้านประวัติของเธอนั้น เมื่อจบมัธยมต้น คุณผ่องพรรณ ได้เรียนการช่างสตรี แล้วกลับมาฝึกทำขนมเพื่อขาย เรียนได้ปีเดียว ก็ต้องเสียสละลาออกมาช่วยขายอาหาร  ให้น้องๆ 4 คน ได้เรียน เพราะเป็นคนโต   เมื่อ พ.ศ.2511 ได้สมรสกับคุณรัตน์ ปาละพงศ์ อาชีพครู   คุณผ่องพรรณ ทำงาน ขายของ รับจ้างทำผม เย็บผ้า เลี้ยงหมู เลี้ยงลูกและส่งให้สามีเรียนต่อปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   หลังจากย้ายตามสามีไปหลายจังหวัดก็ ปักหลักทำขนมขายที่จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณรัตนา ปาละพงศ์ ลูกสาวที่มาต่อยอดให้ผึ้งน้อยเบเกอรี่ประสบความสำเร็จ  และคุณผนิต ปาละพงศ์ บุตรสาวคนเล็กที่แตกไลน์ออกไปในสร้างแบรนด์ใหม่ชื่อ มองบลังค์ ร้านเค้กสไตล์ฝรั่งเศส

     จากซ้าย อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา มอบของที่ระลึก แก่ คุณรัตน์ ปาละพงศ์ คุณผ่องพรรณ ปาละพงศ์ รัตนา ปาละพงศ์ และผู้บริหาร ของผึ้งน้อยเบเกอรี่

“ขยันทำกิน ไม่บินสูงนัก ฉลาดสะสม นิยมสามัคคี” เป็นข้อความที่คุณผ่องพรรณ เขียนไว้ที่สำนักงานให้เป็นข้อเตือนใจพนักงานทุกคน เนื่องจากผึ้งเป็นสัตว์ทีขยันและสามัคคี   และสิ่งที่ยึดถือ ทำการการค้าต้องมีสัจจะ

    คุณรัตนา ปาละพงศ์ สาธิตการทำขนมเค้กแก่คณะม.อ.

สิ่งที่ประทับใจ คือการแบ่งความสุขไปยังพนักงาน ด้วยสวัสดิการที่ดี เผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างและสังคม โดยการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ผลิตขนมรายย่อยได้มีตลาดรองรับ  โดยรับขนมจากผู้ผลิตรายย่อยมากระจายสินค้าให้ นี่คือ ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ และการปฎิบัติตัวที่เรียกว่า "ติดดิน"กับคนทุกระดับ

         สถานที่สุดท้ายที่ได้ไปดูงานคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าฟังบรรยายสรุปจาก รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของภาคเหนือ  จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และได้แบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน 1.การจัดขนาดองค์กร  2.การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service  3.การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  4.การใช้งานระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ  5.ระบบพัสดุและระบบเบิก จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินประจำตำแหน่ง 

ขอขอบคุณ คุณเมตตา ชุมอินทร์ คุณรัตติยา เขียวแป้น และคุณคงพล มนวรินทรกุล จากงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ ผู้จัดกิจกรรมนี้

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 March 2014 11:16 Modified: 13 June 2014 18:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 AE, Ico24 Baby, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

พี่ไอซ์ถือขนมร้านผึ้งน้อยซะเต็มมือเลยนะครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
คนคุ้นเคย [IP: 180.183.29.129]
17 March 2014 01:26
#96714

จาก "หยก" เปลี่ยนเป็น "น้ำแข็ง" ซะแหล่ว

วันหลังเรียกถูกบ้างผิดบ้างอย่าว่ากันนะ

ขนมอร่อย และมีให้เลือกเยอะ เจ้าของก็ลดราคาพิเศษให้ด้วย

“ขยันทำกิน ไม่บินสูงนัก ฉลาดสะสม นิยมสามัคคี” ชอบคร้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ