นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 2242
ความเห็น: 7

พิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ สำนักงานอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์

โครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ ของชาวสำนักงานอธิการบดี ม.อ. 4 เดือน ลดน้ำหนักได้สำเร็จ 104 คน หรือร้อยละ 64.6 รวมน้ำหนักที่ลดได้ 187 กิโลกรัม

พิชิตพุง สำนักงานอธิการบดี  ม.สงขลานครินทร์  พิชิตสำเร็จ  104  คน หรือร้อยละ 64.6  ลดได้ 187 กก.

                โครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ ของชาวสำนักงานอธิการบดี ม.อ. 4 เดือน  ลดน้ำหนักได้สำเร็จ  104 คน หรือร้อยละ 64.6   รวมน้ำหนักที่ลดได้ 187 กิโลกรัม

                โครงการสำนักงานสร้างสุข สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Happy workplace) สนับสนุนโดย  สสส. และสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกองกลางได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดกิจกรรม โครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ (Get your fat off)  เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดีมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมอย่างคงที่ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ  4  เดือน (117 วัน) วันเริ่มต้นโครงการวันที่  24 ตุลาคม 2556 วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2557 โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านโภชนากร เสริมสร้างกำลังใจ  

         อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้มอบรางวัลกระเป๋าเป้แก่บุคลากรจำนวน 50 ท่านที่น้ำหนักลดลดตามลำดับ และรางวัลกลุ่ม  รางวัลที่ 1  จำนวน  2,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1,500 บาท และรางวัลที่ 3-5  รางวัลละ 1,000 บาท  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เรียบร้อยแล้ว    ผลสรุปดังนี้

บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการรวม 161 คน   ทีมลดน้ำหนัก 15 ทีม

ผู้ที่ลดน้ำหนักได้  104 คน   คิดเป็นร้อยละ 64.6   (รวมน้ำหนักที่ลดลด  187 กิโลกรัม)

                น้ำหนักเท่าเดิม   40  คน คิดเป็นร้อยละ 27.84 

                และน้ำหนักเพิ่มขึ้น  17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ( รวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น 37.8 กิโลกรัม)

                ทั้งนี้จากการสำรวจดัชนีมวลกาย บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มีค่าดัชนีมวลกาย 161 คน พบว่า ดัชนีมวลกายอยู่ในระดับ

                 อ้วน ระดับ 1   68 คน  ร้อยละ 42.24  

                 ปกติ          49 คน    ร้อยละ 30.44

                 น้ำหนักเกิน    32  คน  ร้อยละ 19.88

                 อ้วนระดับ 2     7  คน   ร้อยละ 2.53

                 ผอม           4  คน    ร้อยละ  2.84

                ผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้วิธีออกกำลังกาย และควบคุมการรับประทานอาหาร ในการลดน้ำหนัก  

ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมจากการอาคารสถานที่ ประกอบด้วยคุณอมลมนี  นุ่นศรี   คุณพลภัทร กุลฑล  และคุณนงเยาว์ รุยัล สามารถลดน้ำหนักได้ รวม 18.3 กิโลกรัม  โดยคุณนงเยาวร์ บอกว่า ออกกำลังกายโดยวิ่ง กับสามี และมื้อเย็น ไม่หุงข้าว ชวนกันรับประทานผัก  สามี ก็ลดน้ำหนักได้เช่นกัน

 

                ทีมที่ลดน้ำหนักได้รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมของคุณรัตติยา เขียวแป้น กองการเจ้าหน้าที่ คุณกัญรดา โรจจานุภัทร กองกลาง และคุณฐิติรัชต์ ไม้เรียง กองแผนงาน ลดน้ำหนักได้ 9.45 กิโลกรัม

ส่วนทีมที่ 3-5  เป็นทีมของสาวๆ กองกลาง และกองคลัง ลดน้ำหนักได้ทีมละ 7.6,7.3 และ 7.1 กิโลกรัม ตามลำดับ

                  

ส่วนผู้ที่ลดน้ำหนักได้ 10 ท่านแรก ได้แก่

1.คุณอมลมณี นุ่นศรี  กองอาคารสถานที่ ลดน้ำหนักได้ 11.2  กิโลกรม   คุณอมลมณี  ใช้วิธีว่ายน้ำและควบคุมอาหาร

2.คุณกัญรดา โรจจานุภัทร กองกลาง ลดน้ำหนักได้ 7.7 ก.ก.  คุณกัญรดา ออกกำลังกาย  โดยการเดิน และรับประทานผักมากๆ แทนแป้ง

3.คุณขวัญชัย แก้วเกื้อ  กองแผนงาน  ลดน้ำหนักได้ 6.4 กก   คุณขวัญชัย ออกกำลังกาย โดยตีแบดมินตัน

4.คุณมาลินี คำนวณจิตร  กองคลัง  ลดน้ำหนักได้ 6 ก.ก. 

5. คุณพิรุณ  ฉิมพลีศิริ   กองแผนงาน  ลดน้ำหนักได้ 5.9 ก.ก.

6.คุณธีรดา อัตตะ  หน่วนตรวจสอบภายใน  ลดน้ำหนักได้  5 ก.ก. 

7.คุณศราวดี ศรีเกื้อ  กองแผนงาน  ลดน้ำหนักได้ 4.9 ก.ก.

8. คุณเยาวลักษณ์ คุณาวรกุล กองกิจการนักศึกษา  ลดน้ำหนักได้  4.5 ก.ก. 

9.คุณคุณเขมิกา พงศ์กิจเจริญ กองกลาง ลดน้ำหนักได้ 4.2 ก.ก.

10.คุณนันทวี ภักดีจิตต์  กองกิจการนักศึกษา ลดน้ำหนักได้ 4 ก.ก.

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2557 17:22 แก้ไข: 04 มีนาคม 2557 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เยี่ยมครับ

แต่การลดน้ำหนักหากคิดเป็น%ที่ลดจากเดิมจะเห็นอีกมิติหนึ่งนะครับ เพราะปกติคนน้ำหนักมากจะลดน้ำหนักได้มากกว่าคนที่น้ำหนักน้อยครับ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
24 กุมภาพันธ์ 2557 09:51
#96015
  • สุดยอดเลย ต่อไปคน ม.อ. จะไร้พุงกันแล้ว 

เปิดเผยกันให้เห็นจะๆ กันเลยทีเดียวนะครับ

ฮา

 

อาจจะต้องเทียบสัดส่วนระหว่าง จำนวนคนที่ลดได้กับจำนวนคนที่ต้องลด สัดส่วนของคนที่ต้องเพิ่มกับคนที่เพิ่ม  สัดส่วนคนที่ต้องนิ่งการการเปลี่ยนแปลง

 

อิอิอิ

เราเอง

...น่ารักจริงผู้จัดการโครงการ

ท้าว...ก็ลงด้วยนะคะ

หลังจากร่วมโครงการ 110 วันลดลงไป 1.2 โล

หลังจากชั่งน้ำหนัก 3 วัน ขึ้นไป 0.5 โล แย้ววววค่ะ

อิ..อิ...

ชาวสำนักงานอธิการบดี ตอนนี้สวย หล่อ หุ่นเพรียว เพราะหายไปตั้ง 187 กก.แน่ะ

รวมทั้งคุณจิ๊บ เมตตา ผู้ริเริ่มนำ happy workplace มาให้เราเป็นสำนักงานสร้างสุข

ขอขอบคุณกำลังใจ และข้อคิดเห็น จาก คนธรรมดา มอลลี่ และน้อง shangri-la ค่ะ

Ico48
Teddy (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
27 กุมภาพันธ์ 2557 09:55
#96142

เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ชอบมาก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จ และท่านที่ลดน้ำหนักไม่ได้ แต่หุ่น firm ขึ้น ... รอโครงการดี ๆ แบบนี้ให้จัดทั้ง ม.อ. อีกหน อยากร่วมโครงการด้วย ตอนนี้ลดด้วยตัวเองแบบไม่ได้ร่วมโครงการ ลดจนขึ้นมา 3 โล แล้วค่ะ กรั่ก ๆ

ในบรรดาผู้เข้าโครงการ 161 คน คนที่อยู่ในเกณฑ์ผอม มี 4 คน จบโครงการ น้ำหนักเพิ่มขึ้น 3 คน ค่ะ

คนที่น้ำหนักเกิน จนถึงอ้วน มีความเสี่ยงกับโรคภัยมากกว่า ผู้จัดก็อยากให้กลุ่มนี้น้ำหนักลดลงมากกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ