นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1761
ความเห็น: 0

ถอดบทเรียนนักสร้างสุของค์กรสไตล์PSU

ทีมงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ โดย สสส.ถอดบทเรียนนักสร้างสุของค์กรสไตล์PSU

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ และทีมงานเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค นักสร้างสุของค์กร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินกิจกรรม ต่างๆตามความตกลงกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) ในการเป็นสำนักงานนำร่องตามโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กร ภาครัฐ สำนักงานอธิการบดี  เพื่อเป็นสำนักงานสร้างสุข

ดร.ศิริเชษ สังคมาน  และสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวส ให้ข้อคิด และมอบกำลังใจแก่นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ในกิจกรรมถอดบทเรียนนักสร้างสุของค์กรสไตล์PSU เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของวงจรโครงสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน 8 ประการ อันได้แก่  ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี) Happy Heart (น้ำใจงาม)  Happy Soul (มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต) Happy Relax (ผ่อนคลาย ) Happy Brain (หาความรู้)     Happy Money (ปลอดหนี้ Happy Family (ครอบครัวดี ) Happy Society (สังคมดี)     และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นนักสร้างสุของค์กร เมื่อ 11 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีคุณเมตตา ชุมอินทร์ คุณสุนทรี แซ่ตั่น เป็นวิทยากร

สัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวส วิทยากรของโครงการ ให้ข้อคิดว่า“เราทำสิ่งดีๆสู่สังคมเพื่อนร่วมงาน  ดังนั้นอย่าท้อ เราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับคนที่ไมสนใจอะไรเลย อย่ามองว่าเป็นปัญหา  จุดขายก็คือ ถ้าเขามาร่วมกิจกรรมจะได้อะไร ถ้าไม่มาจะเสียโอกาสอะไร   และอย่าขีดเส้นแบ่งแยก  ผู้ที่ไม่สนใจกิจกรรมของเรา  กิจกรรมที่ผ่านมา เป็นบทเรียนอย่าท้อ ขอให้มีแรงทำต่อไป”มาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ

ดร.ศิริเชษ สังคมาน  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ เสริมสร้างกำลังใจว่า“เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขทั้งหมด  ในการทำกิจกรรมใดๆ  ให้เขาเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเรา   มุ่งทำสิ่งดีๆไว้  สร้างยุทธศาสตร์เดียวกัน   วิสัยทัศน์ตรงกัน ผู้บริหาร กับ ยาม บอกเหมือนกัน  และรู้เป้าหมายเดียวกัน”

โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กร ภาครัฐ สำนักงานอธิการบดีมีคุณเมตตา ชุมอินทร์  คุณรัตติยา เขียวแป้น  คุณคงพล มนวรินทรกุล  งานพัฒนาและฝึกอบรม ร่วมกับนักสร้างสุของค์กร  บริหารโครงการ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมแก่บุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน  และรศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นที่ปรึกษา

กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการโครงสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน happy Workplace สำนักงานอธิการบดี ได้แก่    กองอาคารสถานที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต   กองกลาง จัดกิจกรรมเยี่ยมน้องตาบอด ที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด  เยี่ยมเด็กปัญญาอ่อน โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา  เยี่ยมคนชรา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อ.สะบ้าย้อย  และโครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ   กองคลังจัดกิจกรรม ชีวิตผ่อนคลายสไตล์โยคะ  กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม อบรมพื้นฐานลีลาศสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ผ่อนคลายสไตล์ Line Dance  และคณะกรรมการ ส.น.อ.สัมพันธ์ จัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช และประกวดภาพถ่าย เฟชบุ๊ค สำนักงานอธิการบดี

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ธันวาคม 2556 15:28 แก้ไข: 17 ธันวาคม 2556 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ