นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3840
ความเห็น: 5

ร่วมชื่นชม พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้ที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.อ

ร่วมชื่นชม พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้ที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.อ

ร่วมชื่นชม พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้ที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.อ

            ต่างชื่นชม เล็ก หรือ นาย พรทวี  จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้หญิงที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพราะเข้าเกียร์ผิด จนตัวเองป่วยหนัก ไม่สามารถทำงานได้ เหตุเกิดเมื่อ 22 มิถุนายน 2556   มีคนมากมายที่ยืนดูและคงอยากช่วย แต่ไม่มีใครกล้าพอ เพราะนั่นหมายถึงการเอาชีวิตเข้าแลก

สภาพรถที่จมน้ำ จากจุดที่ลานจอดรถด้านบน

            ตามที่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นผู้หญิงอาจจะเป็นญาติผู้ป่วย จอดรถยนต์ที่บ่อบำบัดน้ำเสีย และเข้าเกียร์ผิด รถยนต์ พุ่งตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสีย กลางสระ ที่มีความลึก 4.5 เมตร  เหตุขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลม.อ. ขณะนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์จำนวนหนึ่ง มีคนลงไปช่วยเหลือ 1 คน ที่เหลือยืนดู ซึ่งผู้ที่ลงไปให้ความช่วยเหลือนั้น คือ เจ้าหน้าที่รปภ.ประตูวัดโคกนาวของหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชื่อนายพรทวี  จันทร์สีทอง ที่ออกเวรแล้ว

            พรทวี บอกว่า ได้ยินเสียงวัตถุตกลงน้ำ  เสียงดังมาก ยังไม่รู้ว่าอะไรตกน้ำ   พ่อเขาซึ่งเป็น รปภ.ก็ได้วิทยุ ไปบอกด้วย  จึงรีบวิ่งมาดู เมื่อเห็นรถตกลงไป และมีคนตะโกนว่า มีผู้หญิงอยู่ในรถ จึงได้ถอดเสื้อ และรองเท้าบูท แล้วกระโดดลงไปช่วยทันที  ขอบพื้นปูนจุดที่กระโดดไปนั้นสูงจากสระเกือบ 2 เมตร      หลังจากช่วยผู้หญิงท่านนั้น เขาก็ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล   ระหว่าง 22-26 มิถุนายน 2556

จุดที่รถตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสีย   ขอบบ่อสูงกว่า ศรีษะคน  จะเห็นรถที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถ  ก่อนตกลงไป       

พรทวี มาทำงานได้ เมื่อ วันที่  1 สิงหาคม  2556  อาการตอนนี้ก็คือ ยังปวดหัวอยู่  เมื่อถามถึงรายได้ พรทวี บอกว่า ตอนนี้อยู่ประจำที่ ริมอ่างน้ำ   อยู่เวร 8.00 -20.00 น. (12 ชั่วโมง)ได้ค่าแรง  400 บาท ต่อวัน

พรทวี กับ พ่อ อายุ 60 ปี ผู้เป็น รปภ.ประจำ ประตู  ทิศเหนือ ใกล้คณะเศรษฐศาสตร์  พ่อกล่าวด้วยสั่นเครือว่า เล็กเป็นลูกคนที่ 3 ในบรรดาลูก 5 คน เป็นห่วงชีวิตลูกชาย ที่เขาเสี่ยงขนาดนั้น แต่ก็ภาคภูมิใจในตัวลูกชาย

            รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ  ม.อ.กล่าวว่า ชื่นชม คนดี อย่างพรทวี  มหาวิทยาลัยก็ต้องการคนดีอย่างนี้ มาร่วมงาน  เรายินดีรับเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งดังกล่าวมีเงินเดือน เดือนละ 7 พันบาทเศษ      ในขณะนี้พรทวี ในวัย 30 ปี ยังต้องคำนึงถึงเงินเดือนไว้ก่อน จึงยังคงทำงานที่บริษัทเดิมไปก่อน  

บุคลากร ม.อ. และผู้ที่ทราบข่าว ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ นายพรทวี จันทร์ศรีทอง ผ่านคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันองค์กร สำนักงานอธิการบดี ได้เป็นเงินรวม  29,512   บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้มอบให้นายพรทวี ณ ป้าย ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง หน้าสำนักงานอธิการบดี ม.อ.   โดยที่ชาว ม.อ.นับถือน้ำใจในฐานะที่เป็นผู้ปฎิบัติตนตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระราชบิดา  อย่างแท้จริง

 รายชื่อบุคลากร/หน่วยงานที่สมทบเงินช่วยเหลือ   คุณพรทวี  จันทร์สีทอง  วันที่ 14 สิงหาคม 2556

1.   รองศาสตราจารย์วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร  1,000          บาท

2.   รองศาสตราจารย์เกริกชัย  ทองหนู       1,000         บาท

3.   รองศาสตราจารย์พีระพงศ์  ทีฆะสกุล      200          บาท

4.   รองศาสตราจารย์สมชาย  ชูโฉม          1,000         บาท

5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ   แก้วประดับ      500         บาท

6.   รองศาสตราจารย์บุญสม  ศิริบำรุงสุข        300       บาท

7.   ดร.พนิดา  สุขศรีเมือง                           300      บาท

8.   คุณบุญศิริ   บุญยก  คณะวิทยาการจัดการ         500      บาท

9.   กองคลัง                                          1,200       บาท

10.  กองบริการการศึกษา                            460      บาท

11.  กองอาคารสถานที่                             1,640     บาท

12.  กองแผนงาน                                    2,230            บาท           

13.  กองทะเบียนและประมวลผล                1,800            บาท

14.  หน่วยตรวจสอบภายใน                         580            บาท  

15.  สำนักงานประกันคุณภาพ                      450             บาท           

16.  กองการเจ้าหน้าที่                            2,700           บาท                  

17.  กองกิจการนักศึกษา             1,132             บาท

18.   ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์  2,300    บาท

19.  งานวิเทศสัมพันธ์  กองบริการการศึกษา               500       บาท     

20.   ศูนย์คอมพิวเตอร์                                        2,970               บาท

21.   วราภรณ์ ชวพงษ์  สุมาลี  วิภาดา ศิษย์เก่า ญวรุ่น 20-22  1,300    บาท     

22.   รศ.ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล                   500 บาท

23.   คุณฉวีวรรณ  ยี่สกุล  คณะแพทยศาสตร์    500 บาท

24.   คุณบงกช  เทพสิงห์  คณะวิทยาการจัดการ   400  บาท

25.   อาจารย์มนัส  กันตวิรุฒ                     100    บาท

26.   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  1,000     บาท 

27.   สถานีวิทยุ  มอ.                                            2,000      บาท

28.  คุณคมกริช  ชนะศรี   กองกิจการนักศึกษา           500      บาท

29.  ผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม        จำนวน               450     บาท              

                            รวมจำนวน         29,512    บาท 

หมายเหตุ    กองกลาง  ได้ส่งมอบเงินให้กับคุณพรทวี จันทร์สีทอง แล้ว  จำนวน 1,400  บาท ในวันประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม 2556

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 สิงหาคม 2556 18:44 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2556 06:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 Our Shangri-La, และ 13 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอชื่นชมมากๆค่ะ :)

คุณค่าที่คุณคู่ควร กับป้าย "ประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

ชื่นชมคนทำความดี และดีใจที่ได้มีส่วนร่วมเล็กๆ ในครั้งนี้

ฮีโร่ ของพวกเรา ขอคุณความดี คุ้มครอง คุณพรทวี จันทร์สีทอง ให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุข และ ประสบความสำเร็จในชีวิตน่ะค่ะ ขอเป็นกำลังใจด้วยคนค่ะ

Ico48
jeeranee [IP: 172.28.7.66]
15 สิงหาคม 2556 13:17
#91777

การช่วยเหลือยังน้อยมาก เมื่อเทียบกับความดีที่เขาได้ทำไว้

Ico48
จิมรี แก้วงาม [IP: 192.168.42.213]
16 สิงหาคม 2556 10:24
#91829

ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ ทำให้สังคมน่าอยู่เพราะเห็นแก่ผู้ประโยชน์ชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ต้้ง โดยไม่คิดคำนึงถึง

ความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.64.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ