นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 3 · Followed: 3

อ่าน: 2365
ความเห็น: 0

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เราจะเดินทางไปข้างหน้าที่เร็วขึ้นด้วยรถไฟที่High Speed มากขึ้น เราจึงต้องใกล้ชิดกันมากขึ้น

         วันนี้(28 มีค. 54) มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการกองและเลขานุการคณะ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (High Speed Driving Force to PSU Great Achievement) ณ ห้องราชพฤกษ์ ม.อ.วิทยานุสรณ์ กำหนดช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายผู้เข้าอบรมโดยพิธีกรสาวสวย(หรือเปล่า....อะล้อเล่ง ขำขำ) ตือจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร คุณหมอวรัญ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโยท่านได้กล่าวถึงไว้สองประการด้วยกัน คือ เพื่อสื่อสารทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเรา และเพื่อเปิดโลกทัศน์ผู้นำ ดังนั้นโครงการฯนี้จึงเป็นรูปแบบการสัมมนาวิชาการและการทัศนศึกษา ต่อจากนั้นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บรรยายเรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี 2565 โดยท่านได้กล่าวว่า ทักทายและเกริ่นว่า" ขอโอกาสให้ผู้บริหารได้มีโอกาสใกล้ชิด" ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ที่ต้องใกล้ชิด เพราะเราใช้คำว่าHigh Speed Driving การที่เราจะเดินทางไปข้างหน้าเร็วขึ้นนั้นเราจึงต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นในหลายๆมิติ ไม่ว่าจะเป็น

          - เราต้องช่วยกันพาม.อ.ไปสู่โลกอนาคต

        - มิติfamily เราต้องสร้างสงขลานคริทร์ให้เป็นfamilyที่แท้จริง เราจึงต้องเชื่อมโยงกัน เราจึงใช้คำว่า PSU Solidarity เราต้องการสติปัญญา กำลังใจ จิตวิญญาณในการเคลื่อนตัวไปข้างหน้า

         ม.อ.ของเรามีกลุ่มหัวหน้าภาควิชาประมาณ140-150 คน ระดับผอ.กอง และเลขนุการคณะ รองคณบดี ประมาณ150-160 คน คณบดี รองอธิการบดี ผอ.ศูนย์ สำนักอีก60-70 คน รวมกว่า 400 ชีวิตที่จะพาPSUไปสู่โลกอนาคต

         ท่านบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะพูดไปเรื่อยจับยประเด็นให้ได้มีอยู่ 4-5 ประเด็น  วันนี้เลยลองสรุปประเด็นที่ทานอธิการกล่าวไว้ มีดังนี้

1. โลกในอนาคตของม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่า มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี สง่างาม เป็นที่ศรัทธาของสาธารณะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของสาธารณะ การจะเป็ฯเช่นนั้นได้ม.อ.จะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน ในโอกาสครบรอบ40 ปี ม.อ.ได้ส่งข้อความถึงประชาคมในเรื่องความหมายของการเป็นมหาวิยาลัย ศึ่งนั่นก์คิอ บ่มเพาะคนดี มีวุฒิภาวะพร้อม รับใช้สังคม บ่มเพาะคนของเราเป็นนักปราญช์แล้วนำความรู้ไปสอนลูกศิษย์ 

2. การเดินทางที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ พ.ศ.2471สมเด็จพระบรมราชชนกได้จัดทำนโยบายการศึกษาของประเทศ ทรงรายงานว่า กิจของมหาวิทยาลัยนั้นต้องเสาะแสวงหาวิชชา เมื่อเป็นเช่นนั้นมหาวิทยาลัยต้องเลี้ยงดูบำรุงนักปราญช์ เพื่อเสาะหาวิชชาแล้วใช้ผลอันนั้นมาสอนกุลบุตรได้

3.บัณฑิตม.อ.เป็นคนสาธารณะ รับใช้สังคม ต้องไม่โกง ไม่กอบโกย นี่คือระบบสังคมที่สร้างคนในชาติ นี่คือความหมายของมหาวิทยาลัย การศึกษาที่แท้จริงต้องยกระดับทั้งทางโลก ทางธรรม

"พวกเราถวายงานให้กับพระราชบิดา" ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานในตัวเรา ต้องอดทน ต้องเสียสละ ทะเยอทยาน ต้องสู้ทุกอุปสรรคมากระทบเรา การบริหารในสังคมประชาธิปไตยต้องการความอดทน ทักษะการฟัง ทะนุถนอมน้ำใจผู้คน ขอบคุณพวกเราอีกครั้งที่เดินบนถนนสายนี้

      

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 มีนาคม 2554 21:48 แก้ไข: 01 เมษายน 2554 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.208.73.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ