นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 546
ความเห็น: 0

แนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ.ของหลักสูตร

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาระดมกำลังจัดทำปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยทะเบียนฯ (บัณฑิตศึกษา) ขอทบทวนแนวปฏิบัติการนับปี พ.ศ.ของหลักสูตร ดังนี้ค่ะ

 

ด้วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 332(5/2554) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ได้พิจารณาเรื่อง แนวปฏิบัติการนับปีพ.ศ.ของหลักสูตร แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นับจำนวนปีของหลักสูตรที่ถึงรอบการปรับปรุง โดยเริ่มนับตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มรับนักศึกษา ทั้งนี้ การระบุปี พ.ศ.บนปกหลักสูตร ให้ระบุปีพ.ศ.ตามปีที่สภามหาวิทยาลัยรับทราบการอนุมัติเช่นเดิม 

 Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้อมูลรอบการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 April 2016 12:47 Modified: 27 April 2016 16:43 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.198.52.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ