นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 861
ความเห็น: 0

แนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558

สกอ.แจ้งแนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558 ดังนี้

  1. การพิจารณาหลักสูตร หากดำเนินการหลักสูตรก่อนที่เกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (คือ ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558) ให้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ต่อไปได้ แต่ต้องมีระยะเวลานำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ภายใน 180 วันนับจากวันที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 บังคับใช้ นั่นคือ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และหากดำเนินการหลักสูตรในขั้นที่เสนอให้ สกอ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ได้
  2. เรื่อง ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ซึ่งภายใน 2 ปีแรกที่ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ให้สถาบันเป็นผู้กำหนดวิธีการเอง หลังจากนั้น สกอ.จะพิจารณากำหนดมาตรฐานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณากำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง สกอ.เพื่อทราบต่อไป

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่

แนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 March 2016 11:31 Modified: 15 March 2016 11:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.200.4
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ