นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 552
ความเห็น: 0

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไทยและต่างชาติเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

  หน่วยทะเบียนฯ (บัณฑิตศึกษา) ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเรื่อง "การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย" ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไทยและต่างชาติ โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. สำหรับนักศึกษาไทย จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์
  2. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมปัณฑิตา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources Center) 

ซึ่งทางบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งว่า ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2558 ต้องเข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่เข้าประชุมอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:03 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.190.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ