นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์)
Ico64
ปวีณ์นุช ชูทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 759
ความเห็น: 0

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการลงทะเบียน....ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ตอนที่ 2)

การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556, นศ.ทุน, การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2256 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • ทุนการศึกษา/ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

- นักศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะ หรือบัณฑิตวิทยาลัย ให้ติดต่อคณะ หรือบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อให้คณะ หรือบัณฑิตวิทยาลัยบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการเงิน นักศึกษาจึงลงทะเบียนเรียนได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  • ข้อมูลเพิ่มเติม: นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 100% เช่น ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวาริชศาสตร์, ทุนเรียนดี เป็นต้น หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการเงินเรียบร้อยแล้ว
  • มหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ประเภทนักศึกษาที่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประเภททุน
หน่วยงาน
การยกเว้น
ทุนเต็มจำนวน
ภายในมหาวิทยาลัย
- นศ.ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทุนเต็มจำนวน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
- นศ.ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   แต่ลงทะเบียนเรียนก่อนได้ หากไม่นำเงินชำภายในปีการศึกษานั้นๆ   ม.อ.จะหักเงินรายได้จากผู้รับรอง
ทุนเต็มจำนวน
ภายในมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
- นศ.ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ได้จากภายนอกก่อนการลงทะเบียนเรียน
ทุนไม่เต็มจำนวน
ไม่ระบุ
- นศ.ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน   ก่อนการลงทะเบียนแล้วจึงไปเบิกกับผู้ให้ทุน
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กันยายน 2556 11:04 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2556 13:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.210.61.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ