นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ทำ 10 วิธี ให้สมองสดชื่นหนีสมองฝ่อและคิดอะไรดีๆได้ตลอดไป

สมอง อวัยวะที่ถูกใช้กันทุกนาที ทุกวัน ทำงานแบบไม่มีวันหยุด สักวันหนึ่งถ้าเราไม่รีบหันมาดูแลใส่ใจ คงต้องแย่แน่ๆ ถ้าอยากให้สมองคุณมีความคิดดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ และแข็งแรงตลอดไป มาลองทำ 10 วิธี ให้สมองคุณสดชื่น หนีสมองฝ่อและคิดอะไรดีๆได้ตลอดไปกันดูค่ะ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 14 มกราคม 2556 15:44 แก้ไข: 14 มกราคม 2556 15:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สร้างสุขภาพจิตดี ๆ ได้ แม้จะอยู่ในโลกแห่งความวุ่นวาย

" ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว” เป็นคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ความหมายง่าย ๆ มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว คือเมื่อเรามีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็จะดีตามด้วย คนที่มีสุขภาพจิตดี ก็คือ คนที่เข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวปรับใจได้อย่างเหมาะสมกับสังคมและสภาพความเป็นจริ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 10 มกราคม 2556 16:03 แก้ไข: 10 มกราคม 2556 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) 30 เรื่องท้าทาย ที่น่าลองทำในแต่ละวัน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม ชีวิตคุณในแต่ละวันอาจจะเบื่อหน่ายกับความซ้ำซากจำเจในการใช้ชีวิต วันนี้มีบทความดี ๆ ได้รวบรวม 30 เรื่องท้าทาย น่าลองทำในแต่ละวัน มาฝากให้ทุก ๆ ท่านได้ลองนำไปปรับใช้กัน และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาลองดูกันว่าทั้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 08 มกราคม 2556 19:23 แก้ไข: 08 มกราคม 2556 19:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

EQ อีคิวมีอิทธิพลต่อเราอย่างไรบ้าง? ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างมากมายมหาศาล หากจะแยกให้เห็นชัดเจน ก็อาจแบ่งได้เป็น ๔ ด้านคือ - ประโยชน์ต่อการทำงาน - ประโยชน์ต่อความรักและครอบครัว - ประโยชน์ต่อการเรียน - ประโยชน์ต่อตัวเอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 02 ตุลาคม 2555 12:18 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2555 13:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน

การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับองค์กร ผู้บริหารจึงต้องคำนึงถึงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน มีความรับผิดชอบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 01 ตุลาคม 2555 14:09 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2555 12:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ระบบการทำงานที่ดีเป็นอย่างไร

ระบบการทำงานเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรจะสร้างขึ้นมา แต่ถึงแม้พนักงานจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจระบบ คนทำงานก็ยังทำงานกันต่อไปได้ มีปัญหาก็แก้ไขเฉพาะหน้าเฉพาะกรณีกันไป แท้จริงแล้วระบบนั้นมีอยู่ แต่คนทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบกลับไม่รู้ตัว หรือไม่สามารถม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 27 กันยายน 2555 11:46 แก้ไข: 27 กันยายน 2555 11:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) P-S-Y-C-H-O ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

คนเราไม่สามารถทำงานคนเดียวเพียงตามลำพังได้ แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่มากก็น้อย การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ ซึ่งคนที่คุณจะต้องทำงานร่วมด้วยอาจเป็นได้ทั้งคนที่อยู่ภายในหรือภายนอก หน่วยง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 14 กันยายน 2555 11:31 แก้ไข: 14 กันยายน 2555 12:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บริหารความสุขในการทำงาน......ด้วยหลัก “P-D-C-A”

ชีวิตคนทำงานไม่มีใครที่ไม่ต้องการความสุข เพราะความสุขที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรรมคนปรับเปลี่ยน และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อันนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ ดังนั้นความสุขจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา การบริหารความสุขในชี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 20 สิงหาคม 2555 16:43 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2555 16:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การจัดความสำคัญก่อนหลัง เพื่อความสำเร็จในชีวิต

การรับมือกับโลกยุคปัจจุบันที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการบริหารชีวิต และการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่ดูเหมือนว่า มีความสำคัญเท่าๆ กันไปหมดทุกเรื่อง การบริหารเวลาให้ถูกต้องมิใช่เรื่อง การทำงานให้มีประสิทธิภาพมา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 03 สิงหาคม 2555 10:32 แก้ไข: 03 สิงหาคม 2555 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น

คนเราเกิดมาคงไม่มีใครดีพร้อมไปหมดทุกด้าน คนทุกคนย่อมมีทั้งจุดอ่อนและจุดเด่นแตกต่างกันไปตามเบื้องหลังชีวิตของแต่ละคน บางคนฉลาดแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ บางคนเก่ง แต่นำเสนอไม่เป็น บางคนทำงานดี ขยันขันแข็ง แต่รับไม่ได้ที่ถูกคนอื่นตำหนิหรือดุด่า บางคนเก่ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย บิวตี้   สร้าง: 26 กรกฎาคม 2555 15:42 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2555 10:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]