นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1331
ความเห็น: 0

หัวใจของการทำงานมี 3 ดวง

 

คนทำงานตัวจริง กับ 3 ใจ 

ปัญหาความไม่เข้าใจของพนักงานหลายคน ผู้บริหาร และเจ้าของบางคน เกิดขึ้นกับคำที่เกี่ยวข้องกับใจ 3 คำต่อไปนี้  เช่น ทำไมไม่ไว้ใจเรา ทำเหมือนไม่วางใจเรา หรือทำดีตั้งหลายครั้งแล้ว ยังไม่เชื่อใจเราอีก เราลองมาทำความรู้จักพอสังเขป

  1. เชื่อใจ
  2. ไว้ใจ
  3. วางใจ

 

คนทำงานตัวจริง จะต้องทำให้หัวหน้าของเรา ให้เราได้ทั้ง 3 ใจที่ว่ามานี้

  1. เชื่อใจ ปัจจัยที่ทำให้เราเชื่อใจว่า คนนี้สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้นั้นจะต้องประกอบด้วย มีการศึกษา และหรือมีทักษะ ประสบการณ์ในระดับหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งงานที่ทำ

สังเกตได้จาก การเรียนรู้และเข้าใจงานใหม่ๆ ได้เร็ว กล้าปฏิบัติ กล้าถาม กล้าตอบ ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความมั่นใจ

 

  1. ไว้ใจ  ปัจจัยที่ทำให้เราไว้ใจว่า คนนี้จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสำเร็จ จะต้องประกอบด้วย การทำงานร่วมกัน ได้เห็น ได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยน ได้แก้ปัญหาด้วยกัน  

สังเกตได้จาก การเข้ากับผู้อื่นได้ดี รู้จักความเป็นทีม ไม่ปฏิเสธงาน และมีผลงานให้เห็นในระยะเวลาหนึ่งที่ชัดเจน มีความสามารถในการวิเคราะห์สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆ กล้าตัดสินใจ กล้าเสนอแนะ

 

  1. วางใจ ปัจจัยที่ทำให้เราวางใจว่า คนนี้จะนำพาความสำเร็จในภารกิจต่างๆ มาสู่องค์กรนั้น ก็คือ ได้เห็น ได้แลกเปลี่ยน วิธีคิด กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงาน รวมถึงความเสมอต้นเสมอปลายของสไตล์การทำงาน สไตล์การบริหาร ความโปร่งใสที่เกิดจากระบบงาน และวินัยในการทำงาน พูดง่ายๆ ก็เห็นตัวตนที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติของคนทำงานคนนี้  

สังเกตได้จาก การยอมรับอย่างจริงใจจากเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และหัวหน้า การทำงานต่างๆ มีแผนงานเชิงป้องกัน มีการพัฒนาระบบงานเพื่อแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจธุรกิจและการตลาด มีทัศนคติและวิธีพูด วิธีปฏิบัติเชิงบวก เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นๆ ได้

 

ถ้าวันนี้ ท่านยังไม่ได้แสดงให้หัวหน้า ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ได้เห็นทั้ง 3 ระดับที่กล่าวมาแล้ว

ท่านต้องเร่งหน่อย เพราะความก้าวหน้าของการทำงานอยู่ที่ว่าต้องได้รับทั้งความเชื่อใจในการ เริ่มงาน ได้รับความไว้ใจในการมอบหมายงานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถ และความวางใจจากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มอบโอกาสการมีส่วนร่วมในการบริหาร การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และการเติบโตขององค์กร

และอย่าลืมว่า แม้ว่าท่านจะได้รับความไว้วางใจแล้วก็ตาม ระบบการตรวจสอบการทำงานจากส่วนงานอื่นๆ หรือจากส่วนกลาง ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะเป็นเรื่องดีซะอีก ถ้ามีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพราะว่าจะเป็นการรับประกันความไว้วางใจที่ท่านได้รับ

 

---------------

ขอขอบคุณบทความ : http://www.pro-up2u.com/

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มิถุนายน 2559 15:12 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2559 15:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ