นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2981
comment: 2

หลักในการทำงาน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๔ ข้อ

รักในหลวง

หลักในการทำงาน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๔ ข้อ

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

             ข้อที่ ๑  ทำงานอย่างผู้รู้จริง

              ข้อที่ ๒  อดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง

              ข้อที่ ๓  อ่อนน้อม ถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด

              ข้อที่ ๔  ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญู

              ข้อที่ ๕  ความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร

              ข้อที่ ๖  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพความคิดที่แตกต่าง

              ข้อที่ ๗  มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก

              ข้อที่ ๘  เน้นความต้องการของประชาชนและรักประชาชน

              ข้อที่ ๙  พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง

              ข้อที่ ๑๐ การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

              ข้อที่ ๑๑ การทำสิ่งใดให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่

              ข้อที่ ๑๒ ยึดความพอดี ความพอควรเป็นที่ตั้ง

              ข้อที่ ๑๓ เน้นธรรมชาติและภูมิสังคม ยึดธรรมะและธรรมชาติ

              ข้อที่ ๑๔ ยึดหลัก รู้ รัก สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ภาพและข้อมูล : http://www.johjai1991.com

----------------

ขอขอบคุณ : http://www.oknation.net/

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 January 2013 16:37 Modified: 07 January 2013 16:39 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
07 January 2013 16:56
#83063

ทรงพระเจริญ

Ico48
บิวตี้ (Recent Activities)
08 January 2013 19:13
#83098

ทรงพระเจริญ..

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.159.130
Message:  
Load Editor
   
Cancel or