นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2103
ความเห็น: 0

มาเพิ่มพลังให้ตนเอง ... พลังความหวัง

พลังแห่งความหวัง

 

 

 

บางคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง  กับคนที่กล่าวอย่างน้อยใจว่า

"อย่าไปหวังอะไรเลย  ชาตินี้  หวังไปก็เท่านั้น  มีแต่จะทำให้ผิดหวัง
เปล่า ๆ    หวังมาก  ก็ผิดหวังมาก   ถ้าไม่หวังเสียดีกว่า  จะได้ไม่
ผิดหวัง"

ความหวัง  

จริงหรือเปล่ากับคำกล่าวข้างต้น   ความหวัง  คือ อะไร  และคนเราควร
จะมีความหวังหรือไม่  อย่างไร

ความหวัง คือ  ความคาดว่าจะได้  ปองไว้  หรือหมายไว้  และก่อนที่จะ
ตอบว่า คนเราควรจะมีความหวังหรือไม่  อย่างไรนั้น  ขอให้ลองอ่าน
ข้อความต่อไปนี้ก่อน  แล้วคุณจะพบคำตอบ


ความหวัง  กับ  ความสำเร็จ

คนเราต้องการความสำเร็จหรือไม่  ถ้าตอบว่า ต้องการ

คนที่ไม่ได้ตั้งความหวังไว้เลย  อยู่ไปวัน ๆ   ย่อมจะหาความสำเร็จอันใด
มิได้เลย

คนที่ตั้งความหวังไว้สูงเกินไป  ก็เช่นเดียวกัน  โอกาสจะประสบความ
สำเร็จก็ยากนัก  เรียกว่า  เกินเอื้อม

คนที่ตั้งความหวังไว้ต่ำเกินไป  ก็เป็นการง่ายเกินไป  แล้วเมื่อไร จึงจะ
ประสบความสำเร็จสูง ๆ กับเขาบ้าง   และเป็นการประเมินศักยภาพ
ของตนเองต่ำไปด้วย

เพราะคนเราโดยปกติต้องการความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น  ก่อนจะพบกับ
ความสำเร็จนั้น  ความหวังต้องมาก่อน  จึงจะสำเร็จตามที่ได้หวังไว้

การตั้งความหวังนั้น  จะต้องตั้งความหวังในสิ่งที่เป็นไปได้  ไม่ใช่ความหวัง
ที่เลื่อนลอย  หรือเป็นความหวังที่ลม ๆ แล้ง ๆ   ความหวังที่เป็นนามธรรม
ก็ยากที่จะสำเร็จหรือไม่มีทางเป็นไปได้   การวัดผลก็ยาก  เช่น  หวังความ
สุขสบาย   หวังไม่มีโรคภัย   หวังไม่เจ็บป่วย  หวังไม่แก่ให้หนุ่มสาวตลอด
เป็นต้น         

ฉะนั้น  คนเราผู้ต้องการความสำเร็จ  ควรจะมีการตั้งความหวังไว้  ที่
เหมาะสม  ไม่ควรตั้งต่ำไป  หรือสูงเกินไป   ควรตั้งให้สูงเท่าที่เราจะสามารถ
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่  จึงจะประสบความสำเร็จได้  และควรเป็น
ความหวังที่ท้าทายด้วย

การตั้งความหวังที่เหมาะสมและมีทางเป็นไปได้  ได้แก่   หวังให้ธุรกิจ
ไม่ขาดทุน   หวังปลดหนี้  หวังให้ธุรกิจมีกำไรพอควร  หวังมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่า
ที่เป็นอยู่   หวังใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  หวังมีบ้านเล็ก ๆ สักหลัง   หวังให้
ลูก ๆ  เก่งภาษาอังกฤษ  หวังให้ปีนี้มีสุขภาพที่ดีขึ้น  เป็นต้น  ส่วนแผนงาน
เป้าหมาย  และรายละเอียด เป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปให้ชัดเจน


ความหวัง  กับ  การสิ้นความหวัง

ดร. เอลิซาเบธ  คูบเลอร์รอสส์  ได้กล่าวว่า  "ผู้ที่ป่วยหนัก  ยังจะมี
กำลังใจมากกว่า  ผู้ที่รู้สึกว่า  ตนเองหมดสิ้นความหวังแล้วในชีวิตนี้
เสียอีก"

ดร. แฟลนเดอร์   ดันบาร์  จิตแพทย์ผู้มีชื่อเสียง  ได้กล่าวถึงผู้ป่วย
2  คน  ที่มีอาการป่วยทัดเทียมกัน

คนหนึ่งกล่าวกับเขาว่า  "ผมสิ้นความหวังแล้ว  สุดแต่หมอจะรักษา
ก็แล้วกัน"
ส่วนอีกคนกล่าวว่า  "ผมจะต้องพยายามอย่างเต็มที่  เพื่อให้สุขภาพของ
ผมดีขึ้น"

ปรากฏว่า  คนแรกนั้นถึงแก่ความตาย ในเวลาไม่นาน  ส่วนคนที่สอง
สุขภาพกลับฟื้นอย่างรวดเร็ว


ความหวัง  กับ  กำลังใจ

ในชั่วชีวิตของคนเรา  ย่อมต้องเคยประสบทั้งความสมหวังและความ
ผิดหวัง มาด้วยกันทั้งนั้น  วนเวียนผ่านมาในชีวิต  ครั้งแล้วครั้งเล่า
เมื่อยามผิดหวัง  ก็ย่อมต้องการกำลังใจ  จากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง
ที่ใกล้ชิด หรือผู้ใหญ่ที่ให้การเคารพนับถือ   เพื่อลุกขึ้นสู้ใหม่  พร้อม
กับความหวังใหม่


ความหวัง  กับ  การมานะพยายาม

เมื่อตั้งความหวังไว้แล้ว  ถ้าไม่ทำอะไร รอคอยความสำเร็จอย่างเดียว
ก็เหมือนกับ การบนบานศาลกล่าว  รอคอยแต่โชคชะตาวาสนาบุญ
บันดาล  ก็ยากเหลือเกินที่จะประสบความสำเร็จดังหวังไว้  

การมานะพยายามอย่างเต็มที่  จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างดีตามที่ได้หวังไว้  

การมานะพยายาม นั้น  ต้องแสวงหาความรู้  ประสบการณ์  แก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่ขัดขวาง  ปรึกษาผู้รู้ ผู้ประสบความสำเร็จมาก่อน   ไม่งอมือ
งอเท้า

แนวทางการเพิ่มพลังความหวังให้ตนเอง

1.  เมื่อท่านเหนื่อยล้า อ่อนแรง  จากความผิดหวังมานับไม่ถ้วน
     ขอท่านจงพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้า อ่อนแรง เสียก่อน
     ด้วยการพักผ่อนทั้งกายและใจให้เต็มที่  เป็นเวลาพอสมควรแล้ว
     ให้เริ่มต้นกันใหม่ ลุกขึ้นสู้ใหม่  ด้วยใจที่มุ่งมั่น เข็มแข็ง และอดทน
    
2.  จงเอาความพ่ายแพ้ ในครั้งก่อน ๆ  มาเป็นบทเรียน  เพื่อก้าวไป
     ข้างหน้าอย่างมั่นคง

3.  ตั้งความหวังใหม่  ก้าวเดินไปทีละขั้น  ด้วยความมานะพยายาม 
     พร้อมกับประเมินผลความสำเร็จแต่ละขั้นไป

4.  เมื่อท่านทำได้สำเร็จแล้ว แต่ละขั้น  อย่าลืม ให้รางวัลตนเองด้วย
     เป็นสิ่งเล็กน้อยก็ยังดี 

5.   หากพบอุปสรรคขัดขวาง  ไม่เป็นตามที่ได้หวังไว้  ก็ให้ใช้ความรู้
      ความสามารถให้เต็มที่  ศึกษาค้นคว้าวิธีแก้ไข  หรือปรึกษาผู้รู้ 
      หรือหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือทันที

6.   เมื่อพบกับปัญหา  ขอให้คิดว่า  ปัญหามีไว้ให้แก้  ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้ม
      และต้องคิดว่า   ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตื่นเท่านั้น  เวลาเรา
      หลับไม่เห็นมีปัญหาเลย   หลับเมื่อไรหมดปัญหาเมื่อนั้น 
      เมื่อเผชิญกับปัญหา  ขออย่าเครียดก็แล้วกัน  ค่อย ๆ คิดแก้ปัญหาไป 
      ทุกปัญหาแก้ได้ที่ตัวเรา นั่นเอง  ถึงแม้บางครั้ง  ปัญหาจะประดัง
      กันมาพร้อม ๆ กันหลายปัญหาก็ตามที

7.   การขอกำลังใจ หรือขอสนับสนุน จากผู้ใกล้ชิด หรือคนรอบข้าง 
      ย่อมเป็นสิ่งที่ดีควรปฏิบัติ 

8.   การจะบริหารความหวังให้ประสบความสำเร็จนั้น  ย่อมต้องอาศัย
      สติปัญญา และความสามารถ เป็นสำคัญ 

9.   หากยังไม่สำเร็จ ก็ต้องสำรวจตรวจตราว่า  เรายังมีข้อบกพร่องในสิ่งใด
      ขอให้ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ   และขออย่าให้มีการสิ้น
      ความหวังก็แล้วกัน

10.   จงอย่าพูดว่า  "ทำไม่ได้  ทำไม่ได้  ทำไม่ได้"   แต่ควรพูดเสียใหม่ว่า  
      "ฉันต้องทำได้  ฉันต้องทำได้  ฉันต้องทำได้"  ฉันจะสานความหวัง
       ของฉันให้เป็นจริงให้ได้

11.  การที่คุณมีจิตใจที่เข้มแข็ง เมื่อรวมกับพลังความหวัง และความประสบ
       ความสำเร็จแล้ว  จะสามารถยืดอายุของคุณออกไปได้อีกนานทีเดียว 
       อย่างที่คุณไม่คาดคิดเลย


อย่าลืม !  เพิ่มพลังความหวังให้ตัวคุณเอง เสียแต่วันนี้  แล้วลงมือกระทำ
ทันที   นั่นแหละ  คือหนทางนำให้คุณพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอน
ในไม่ช้า

 

ขอขอบคุณ : http://www.oknation.net/

------------------------------------------------------------------------------
อ้างอิง  :  1. พลังแห่งความหวัง   แปลจาก  The  Power  of  Hope 
                   ของ  Maurice  Lamm  แปลโดย  วิษุวัต ,  2541
              2.  ดร. สนอง วรอุไร,  ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, 2548


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ธันวาคม 2554 15:34 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2554 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 น้ำขิง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ