นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3237
ความเห็น: 0

โครงการเปิดโลกทัศน์ทางวาริชศาสตร์ : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เพื่อนำเสนอและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสาขาวิชาวาริชศาสตร์

ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ดำเนินกิจกรรมในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสาขาวิชาวาริชศาสตร์

2. เพื่อเสนอการก้าวเข้าสู่อาชีพการทำงานของสายวิชาชีพวาริชศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนด้านที่ถนัด

2. นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนของตนเองได้ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย  :   นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ภาควิชาวาริชศาสตร์ 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 67 คน

กิจกรรม

1.ฟังบรรยายและเยี่ยมชมโรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา

2.ฟังบรรยายและเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งนครฟาร์ม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

3.ฟังบรรยายและเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปกุ้ง อ.ระโนด จ.สงขลา

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ โดยการใช้แบบสอบถาม เท่ากับ 81.93%

ขอขอบพระคุณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนอาหารกลางวัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 January 2012 16:04 Modified: 12 January 2012 16:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ