นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 613
ความเห็น: 0

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร

ด้วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะจัดโครงการ
ฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของคณะฯ โดยจะจัด
ในช่วงปิดภาคการศึกษา ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559
จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร “Microsoft Excel 2013” ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559
รับจำนวน 35 คน


2. หลักสูตร “สร้างเว็บพื้นฐานด้วย Joomla” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559
รับจำนวน 35 คน


เวลา 09.00-12.0009.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติไมโครคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 ชั้น 2

ทั้งนี้ เพื่อเปิดหลักสูตรให้กับบุคลากรคณะฯที่มีความสนใจ
และเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้
โปรแกรมมากขึ้น   ทั้งในด้านการคำนวณข้อมูล การจัดการข้อมูล การสรุปผลข้อมูล
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย  อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาพรวมของคณะฯต่อไป

ท่านใดที่ประสงค์หรือสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรใด ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ที่
http://natres.psu.ac.th/office/it/fnr_train/
หรือติดต่อแจ้งรายชื่อมายังสำนักงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร.6053-4 หรือ 6010


หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 พฤษภาคม 2559 15:19 แก้ไข: 17 พฤษภาคม 2559 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ศรีนรา และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ