นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) สำนักงานไร้กระดาษ

เอกสารเยอะมากๆ ไม่มีพื้นที่จัดเก็บแล้วจ้าพูดถึงในหน่วยงานหนึ่งๆ ต้องเก็บเอกสารไว้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือขอความอนุเคราะห์ ฯฯฯฯฯฯฯ อีกมากมาย นอกจากนี้ เอกสารของศูนย์เครื่องมือฯ ในระบบ ISO ก็มีอยู่จำนว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JakkaGee   สร้าง: 21 สิงหาคม 2553 11:06 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2553 11:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประเมินผลสำเร็จของการฝึกอบรม

การให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ส่วนหนึ่งที่องค์กรต้องรับผิดชอบคือ งบประมาณที่ถูกจัดสรรเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเวลาที่สูญเสียไปในการท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JakkaGee   สร้าง: 06 สิงหาคม 2553 21:26 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2553 21:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เตรียมรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การตรวจติดตามคุณภาพภายในของศูนย์เครื่องมือฯ ครั้งที่ 2/2553 (ISO) ทั้ง auditor และ auditee ต่างก็ง่วนกับการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หรือบันทึกต่างๆ ในส่วนของงานพัฒนาบุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่ง เนื่องจากบุคลากรเกี่ยวข้องกั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JakkaGee   สร้าง: 02 สิงหาคม 2553 21:04 แก้ไข: 02 สิงหาคม 2553 21:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) Happy Workplace

องค์กรแห่งความสุข ส่วนหนึ่งของ "SHIP" ศูนย์เครื่องมือฯ การบริหารองค์กรวิถีพุทธ มุ่งเน้นที่คน ซึ่งเป็นการบริหารคนที่จิตใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และคำนึงถึงผู้อื่นเสมอ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างพนักงานทั้งหมดในอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JakkaGee   สร้าง: 07 เมษายน 2553 16:41 แก้ไข: 07 เมษายน 2553 16:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Total Human Development - จบ

กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนตามแนวทาง THD Model (Total Human Development Model)HRD & HRMHRD(Learning Roadmap): Organization Level, Process Level, Job LevelHMR (Efficient People) : Performance Management,Recruitment & Selection, Manpower Plannin... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JakkaGee   สร้าง: 22 มีนาคม 2553 20:54 แก้ไข: 22 มีนาคม 2553 21:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Total Human Development - 3

เครื่องมือในการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร คือ 3Tแล้ว”วัฒนธรรมองค์กร” คืออะไรวัฒนธรรม คือ ความเชื่อ และพฤติกรรม ที่ยึดถือปฏิบัติ ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กร ก็มีความหมายไม่แตกต่างกัน ก็คือ ความเชื่อและพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ในองค์กรยึดถือปฏิบัติ วั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JakkaGee   สร้าง: 18 มีนาคม 2553 21:57 แก้ไข: 18 มีนาคม 2553 22:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Total Human Development - 2

Management Tools เครื่องมือในการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร คือ 3T (TQM, TPS, TPM) โดยมีแรงจูงใจ,ความรู้ในงาน และการให้การศึกษา กับ ‘บุคลากร’ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อน และมีการทำ 5ส ในองค์กรเป็นพื้นฐาน 5ส ในความหมายของสมาคมฯ จะแตกต่างกับ 5ส ทั่ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JakkaGee   สร้าง: 17 มีนาคม 2553 22:08 แก้ไข: 17 มีนาคม 2553 22:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) Total Human Development -1

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (13/03/53)มีโอกาสเข้าร่วมอบรม เรื่อง Total Human Development กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจัดโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ก็มีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน มีทั้งภายใน ม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JakkaGee   สร้าง: 16 มีนาคม 2553 20:32 แก้ไข: 16 มีนาคม 2553 20:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) บริหารคนอย่างไรให้ 100% Right

ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง (Productivity corner ปีที่ 8 ฉบับที่ 93) ให้แนวคิดในการบริหารคนให้ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร น่าสนใจทีเดียว “เรียกว่า 4 Right “ ดังนี้จ๊ะ 1) องค์กรมีบุคลากรที่เหมาะสม (Right person) เริ่มจากกระบวนการสรรหา (... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JakkaGee   สร้าง: 09 มกราคม 2551 20:27 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2551 18:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]