นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1983
ความเห็น: 0

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 (วันแรก)

ปฐมนิเทศคณะทรัพย์ กิจกรรมที่มากกว่าการนั่งฟังบรรยาย

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาลัยสงขลานครินทร์ 

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมปฐมนิเทศ ละลายพฤติกรรมและอบรมจิตสำนึกสาธารณะ

หากพูดถึงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลายๆคนคงนึกถึงการนั่งฟังบรรยาย เรื่องโน้นเรื่องนี่ที่เกี่ยวกับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาใหม่ทุกคนควรทราบ กันทุกคน

แต่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของกิจกรรมปฐมนิเทศที่ทุกคนคิดว่าน่าเบื่อ ทางหน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยนักศึกษาช่วยงานชั้นปีที่ 2 จำนวนกว่า 50 คน ได้ช่วยกันคิดและสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความน่าเบื่อ และเพิ่มความสนุกสนานเข้าไป มากกว่าการได้ความรู้เพียงอย่างเดียว 

ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มาต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน

เริ่มต้นด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่แล ะบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเวลาและเส้นทางสู่ความสำเร็จ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา รัตนไชย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ธัญจิรา เทพรัตน์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

หลังจากที่น้องๆปี 1 ได้ฟังบรรยายพิเศษจากท่านคณบดี และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความสนิทสนมให้นักศึกษาได้รู้จักกันและลดความตึงเครียดในการปฐมนิเทศ 

ต่อด้วยการระดมสมองในหัวข้อ "นักศึกษาที่ดีควรจะเป็น" ซึ่งก็ได้รับความคิดดีๆ จากน้องๆ อย่างมากมาย เช่น นักศึกษาที่ดีต้องตรงต่อเวลา เสียสละ ตั้งใจเรียน หมั่นทบทวนบทเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฯลฯ 

กิจกรรมต่อมาคือ การเขียนเป้าหมายในชีวิต ของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อให้น้องๆได้ทบทวนตนเองและวางเป้าหมายในชีวิตของตนเองเพื่อเป็นแรงผลักดันในการเรียนและการใช้ชีวิต

ต่อด้วยการเรียนรู้เรื่อง จิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งน้องๆทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่ในระดับดี ซึ่งจิตสำนึกสาธารณะ จะช่วยส่งผลให้น้องๆสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ง่ายขึ้น 

หลังจากน้องๆ พักรับประทานอาหารเที่ยงกันเรียบร้อย ก็มาต่อด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมเล็กน้อย ป้องกันน้องๆจะง่วงนอนกัน 

และต่อกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสิ้นสุดด้วยกิจกรรม การเขียนไปรษณียบัตร กลับไปยังพ่อแม่-ผู้ปกครองของน้องๆ เพื่อให้น้องๆ ได้บอกเล่าความรู้สึกถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ผ่านการเขียนซึ่งเป็นการบอกเล่าถึงพ่อแม่-ผู้ปกครองที่ง่ายกว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์ 

สำหรับกิจกรรมของวันแรกก็เสร็จสิ้นลงแค่นี้นะครับ 

และสามารถอ่านกิจกรรมในวันที่สอง ต่อได้ที่ http://share.psu.ac.th/blog/fritsdate/39212 

 

ขอบคุณครับ

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 August 2015 11:01 Modified: 11 December 2015 13:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Our Shangri-La, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ