นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(6) ftp + IPv6

โปรแกรม vsftpdแก้ไขแฟ้ม /etc/vsftpd/vsftpd.confใ่ส่ # หน้า listen=YESเพิ่ม listen_ipv6=YESแล้ว startโปรแกรม vsftpdโปรแกรม Proftpdแก้ไขแฟ้ม /etc/vsftpd/proftpd.confเอา # หน้า UseIPv6 on ออกให้เหลือแต่UseIPv6 onแล้ว startโปรแกรม proftpdปล. ทั้งสองโป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): vsftpd  proftpd  ftp  ipv6
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 25 สิงหาคม 2552 18:15 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2552 18:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิธีทำให้ postfix ทำงานใน mode ipv6

แก้ไขแฟ้ม pico /etc/postfix/main.cfเพิ่ม inet_protocols = ipv4, ipv6ทดสอบ#netstat -na|grep 25tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTENtcp6 0 0 :::25 :::* LISTEN มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ipv6  poisfix
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 22 สิงหาคม 2552 02:02 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2552 02:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนะนำโปรแกรม Autoruns

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx เป็นโปรแกรมที่เอาไว้จัดการพวกโปรแกรมที่มัน auto start ซึ่งมันจะบอกรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรมซึ่งสามารถเข้าได้ต่า link ข้างบนครับขอดีของมันที่น่าสนใจคือ มีคำอธิบาย ผู้ผลิตไฟล์ และที่อยู่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): autoruns
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 01 กรกฎาคม 2552 11:20 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2552 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วันที่ 28 มิถุนายน 2552 โปรแกรม FreeDOS ก็จะมีอายุครับ 15 ปี บริบูรณ์

http://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=971311วันที่ 28 มิถุนายน 2552 โปรแกรม FreeDOS ก็จะมีอายุครับ 15 ปี บริบูรณ์On Sunday, June 28 2009, the FreeDOS Project will turn 15 years old. For a little trip down memory lane: In 1994, I was a ph... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): freedos
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 29 มิถุนายน 2552 13:50 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2552 13:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Rapidshare แพ้คดีในเยอรมัน $34 ล้าน เรื่องละเมิดลิขสิทธิ์

http://mashable.com/2009/06/24/rapidshare-34-million/ngs. On Rapidshare, tens of thousands of songs are uploaded and downloaded every day; by the same measure, it should pay billionsLet’s call a spade a spade: it’s no secret that file ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): rapidshare
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 24 มิถุนายน 2552 23:16 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2552 23:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อบรม Windows Cluster ฟรีจากไมโครซอฟท์

บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด (INOX) ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ในการจัดการอบรม Windows HPC Server 2008 for Enterprise Application พร้อมสาธิตการประยุกต์ใช้ Windows HPC Server 2008 สำหรับ Web Server Farm และ Virtualization ด้วย Hyp... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): windows cluster  ไมโครซอฟท์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 17 มิถุนายน 2552 15:24 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2552 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (7) web เอาไว้ตรวจสอบ blacklist

http://www.dnsbl.info/http://whatismyipaddress.com/staticpages/index.php/is-my-ip-address-blacklistedhttp://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=mx%3a192.100.77.5 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): spam database  blacklist
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 10 มิถุนายน 2552 19:52 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2553 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) HDD ของ seagate มีปัญหาที่ firmware

ปัญหาคือใช้ๆไปเครื่องจะไม่สามารถ Detect HDD ได้รุ่นที่มีปัญหา คือST31500341ASST31000333ASST3640323ASST3640623ASST3320613ASST3320813ASST3160813ASวิธีป้องกันในตอนนี้ต้อง Update Firmware ตาม link นี้http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/s... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): firmware  hdd  seagate
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 27 พฤษภาคม 2552 20:42 แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2552 20:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เชิญดาวน์โหลดหนังสือ CentOS

http://linux.sothorn.org/node/558ชื่อหนังสือ การติดตั้งและใช้งาน CentOS ลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ เขียนโดย โสทร รอดคงที่ เนื้อหาในเล่ม บทที่ 1 โครงสร้าง ฮาร์ดดิสก์และการเรียกชื่อฮาร์ดดิสก์ บทที่ 2 หลักการติดตั้งลีนุกซ์ บทที่ 3 ตัวอย่างการติดตั้ง CentOS บ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): centos  linux
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 08 พฤษภาคม 2552 16:26 แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2552 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) Vietnam to widely use open source software

http://english.vietnamnet.vn/tech/2009/01/822425/ VietNamNet Bridge – The Ministry of Information and Communications has issued an instruction on using open source software products at state agencies. Accordingly, by June 30, 2009, 100% of ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): open source
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วิญญาณแห่งกาลเวลา   สร้าง: 08 มกราคม 2552 19:04 แก้ไข: 08 มกราคม 2552 19:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]