นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1205 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1740 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1144 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1000 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1092 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1323 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1081 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1207 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 1515 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1131 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1060 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 802 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1130 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1161 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1441 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1196 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1409 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1186 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1212 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 945 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1104 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 1842 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1135 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1043 0
ไลเคนในพืช 979 0
ผีเสื้อหญ้า 837 0
ป่วยทางใบ 823 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1108 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1183 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 965 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1505 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2007 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2191 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1035 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 903 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1459 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1421 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 809 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1193 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 803 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2330 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1070 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 874 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 920 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1297 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 1744 2
ใบไม้ที่หายไป 1679 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 774 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 1767 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 801 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1383 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1538 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 3732 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1212 0
Qอาสา_2556 1426 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2052 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1524 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2091 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 1896 4
Qอาสา2555 1873 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2372 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2640 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 5854 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2418 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 1932 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3581 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 7347 10
ทิ้ง..ทำไม 2970 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2967 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2029 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1712 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2970 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3249 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11146 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3452 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10145 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4326 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 2831 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5079 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2366 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 16938 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 1986 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2674 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4305 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2698 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2403 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 2780 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2495 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 2925 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6244 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3159 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2138 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 1980 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3227 0
โรครากขาวในยางพารา 5324 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2244 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2108 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2422 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3369 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2384 6