นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1257 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1810 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1190 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1046 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1144 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1380 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1123 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1264 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 1562 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1188 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1092 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 838 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1155 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1195 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1492 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1246 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1458 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1223 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1241 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 980 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1145 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 1961 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1179 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1080 0
ไลเคนในพืช 1027 0
ผีเสื้อหญ้า 866 0
ป่วยทางใบ 848 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1134 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1222 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 999 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1545 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2055 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2244 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1064 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 929 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1493 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1462 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 826 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1220 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 823 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2386 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1113 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 893 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 948 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1325 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 1795 2
ใบไม้ที่หายไป 1749 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 790 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 1796 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 820 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1409 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1553 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 3780 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1231 0
Qอาสา_2556 1446 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2080 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1542 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2118 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 1917 4
Qอาสา2555 1889 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2398 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2679 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 5888 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2441 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 1953 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3612 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 7444 10
ทิ้ง..ทำไม 2985 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2998 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2047 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1733 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2996 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3279 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11189 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3474 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10207 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4356 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 2849 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5103 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2383 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17024 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 1996 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2697 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4323 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2712 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2428 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 2801 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2515 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 2943 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6269 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3172 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2155 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 1994 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3241 0
โรครากขาวในยางพารา 5367 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2275 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2125 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2441 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3381 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2401 6