นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1609 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2264 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1595 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1401 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1558 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1774 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1530 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1705 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 1956 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1530 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1414 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 1113 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1454 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1502 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1872 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1622 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1776 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1483 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1463 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 1264 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1386 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 2474 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1463 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1341 0
ไลเคนในพืช 1329 0
ผีเสื้อหญ้า 1101 0
ป่วยทางใบ 1053 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1356 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1499 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1269 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1882 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2472 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2705 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1359 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 1178 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1787 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1755 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 1019 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1467 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 1063 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2756 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1432 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 1142 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1213 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1602 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 2194 2
ใบไม้ที่หายไป 2201 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 989 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 2044 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 1044 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1690 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1761 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 4152 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1393 0
Qอาสา_2556 1614 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2283 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1709 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2320 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 2078 4
Qอาสา2555 2053 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2603 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2905 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 6160 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2667 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 2109 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3868 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 7980 10
ทิ้ง..ทำไม 3191 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3303 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2244 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1904 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3241 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3504 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11498 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3731 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10628 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4600 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 3047 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5308 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2578 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17573 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2152 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2859 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4491 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2899 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2615 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 2968 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2674 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 3100 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6492 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3316 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2355 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 2193 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3398 0
โรครากขาวในยางพารา 5654 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2434 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2281 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2625 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3524 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2586 6