นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1770 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2520 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1798 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1577 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1747 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1970 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1693 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1900 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 2177 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1719 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1580 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 1273 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1620 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1664 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2056 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1808 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1930 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1643 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1599 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 1446 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1520 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 2710 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1594 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1502 0
ไลเคนในพืช 1501 0
ผีเสื้อหญ้า 1227 0
ป่วยทางใบ 1157 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1472 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1657 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1397 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 2088 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2673 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2926 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1532 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 1337 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1930 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1906 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 1137 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1607 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 1200 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2942 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1574 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 1292 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1353 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1747 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 2441 2
ใบไม้ที่หายไป 2456 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 1105 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 2206 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 1188 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1828 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1909 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 4343 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1516 0
Qอาสา_2556 1728 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2393 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1837 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2448 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 2209 4
Qอาสา2555 2202 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2717 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 3040 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 6363 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2808 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 2211 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 4018 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 8213 10
ทิ้ง..ทำไม 3331 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3546 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2386 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 2054 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3413 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3626 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11704 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3910 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10892 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4766 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 3187 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5459 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2731 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17862 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2277 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2960 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4611 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 3039 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2738 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 3101 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2809 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 3225 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6618 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3435 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2485 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 2374 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3531 0
โรครากขาวในยางพารา 5817 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2605 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2399 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2757 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3639 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2719 6