นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1456 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2076 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1445 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1274 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1424 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1626 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1410 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1549 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 1812 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1411 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1292 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 1009 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1342 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1391 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1745 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1474 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1656 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1379 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1367 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 1154 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1293 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 2257 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1362 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1221 0
ไลเคนในพืช 1199 0
ผีเสื้อหญ้า 1011 0
ป่วยทางใบ 966 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1267 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1383 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1160 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1758 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2300 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2522 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1224 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 1060 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1676 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1625 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 924 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1366 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 958 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2606 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1326 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 1045 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1103 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1479 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 2004 2
ใบไม้ที่หายไป 1997 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 896 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 1931 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 937 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1588 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1666 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 4011 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1326 0
Qอาสา_2556 1547 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2200 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1621 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2234 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 2005 4
Qอาสา2555 1985 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2515 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2820 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 6048 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2587 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 2043 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3771 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 7792 10
ทิ้ง..ทำไม 3093 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3148 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2142 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1814 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3122 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3400 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11350 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3640 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10446 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4506 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 2957 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5209 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2493 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17368 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2081 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2784 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4418 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2814 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2519 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 2892 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2608 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 3047 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6410 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3263 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2281 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 2114 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3334 0
โรครากขาวในยางพารา 5507 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2363 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2203 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2539 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3461 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2506 6