นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 1569
ความเห็น: 0

ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5

ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต

        หนึ่งวันของเราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ได้รับเชิญให้มาร่วมกิจกรรมร่วมกันของชาว ม.อ.ในโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต


    เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยที่เราเดินทางสู่ชุมชน เพราะเป็นส่วนสำคัญของการทำงานที่ไม่เพียงเฉพาะในรั้ว ม.อ.เท่านั้น การเดินทางสู่ชุมชนใกล้ ไกล เป็นบทบาทสำคัญที่เราทำมาตลอด ต่างก็เพียงกลุ่มเป้าหมายต่างพื้นถิ่น   ...ที่นี่ โรงเรียนบ้านบาโรย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป้าหมายที่เรามาพบเจอ

    เช้านี้ ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต กับอีกหนึ่งภาระกิจสำคัญ บรรยายให้ผู้ฟังทราบถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพื่อประสบผลสำเร็จ และมีความสุขอย่างยั่งยืน


... แม้จะรู้ว่าสถานที่เป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนชั้นประถม เราเดินเข้าไปพบ ภาพที่เห็นอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากนัก วิทยากรบรรยายหน้าห้องเรียน แทนตัวเองว่า “ลุง” มือถือปากกาไวทบอร์ท ตาก้มลงมองกลุ่มคู่สนทนา คือเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4  5  และ 6 คละกัน นั่งกับพื้นเงยหน้าฟัง ตอบคำถามตามที่คุณลุงถาม การเล่าเรื่อง ประสบการณ์ตรง เสริมด้วยภาพจากเพาเวอร์พอย ที่เด็กๆ จะมีเสียงอู้ฮู สลับกับการเล่าเรื่องในภาพอย่างน่าสนใจ การเล่าเรื่องราวเสริมแง่คิดที่ท่านคณบดีเล่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เด็กๆ ฟัง ให้แง่คิดง่ายต่อการเข้าใจ ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเด็ก แฝงแนวคิดเพียงให้เด็กๆ กลับไปพูดคุยกับพ่อ-แม่ที่บ้านด้วยการสร้างความแข็งแกร่งให้ครอบครัว เดินตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรที่มีความหลากหลายของพืชปลูกและการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งฝากแง่คิดดีๆ เสริมพลังกำลังใจของเด็กๆ ให้ก้าวเดินเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต 

 

     โรงเรียนในวันนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศเด็กค่าย ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขตแบ่งหน้าที่การดูแลกลุ่มคณะต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรม ...     

เช่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมคลีนิคเทคโนโลยีแนะนำการทำเชื้อไตรโครเดอร์มาสด เพื่อป้องกันโรคในสวนเกษตร ซึ่งจะเล่ารายละเอียดต่อไป  


คณะทันตแพทยศาสตร์ นำทีมคุณหมอฟัน มาดูแลและรักษาฟัน แนะนำการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

   

    คณะสัตวแพทย์ นำทีมสัตวแพทย์รุ่นเยาว์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) ฉีดวัคซีนให้วัว ... ได้ยินเสียงคุณลุงเจ้าของวัว ถามเด็กๆ ว่า "ลูกๆ ไม่เคยเลี้ยงวัวกันใช่มั้ย" เรา..ม.อ.ทั้งทีม ต่างมองหน้ากันแล้วยิ้มให้คุณลุงแบบเคอะเขิน อาจจะเป็นเพราะท่าทางของเด็กๆ จึงมีคำถามเช่นนี้ขึ้นมา ...


 

        คณะวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มาร่วมสันทนาการให้กับเด็กๆ และการรวมทีมของนักศึกษาในการสภานักศึกษา ร่วมทำห้องน้ำ อ่างล้างมือให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งทีมเสบียงอาหาร รวมกลุ่มหญิงชายทำอาหารสุดฝีมือ ส่วนทีมประสานงานก็จะมีการแจ้งเสียงตามสายของโรงเรียนและชุมชนในการเชิญชวนให้ทั้งชาวบ้านและนักเรียนมาร่วมกิจกรรม

     และอีกกลุ่มใหญ่ ... กำลังสร้างฝายให้ชุมชน

 

       นอกจากท่านคณบดีจะมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนแล้ว ทีมงานคลีนิคเทคโนโลยีการเกษตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็ได้เตรียมการแนะนำการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาสอนให้เยาวชนและเกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งทีมงานได้มาสำรวจพื้นที่ก่อนหน้านี้ เห็นว่า สวนยางพาราที่มีมีปัญหาเรื่องโรครากขาว .. ความพร้อมของการลงพื้นที่ครั้งนี้ .. พร้อมกับอุปกรณ์นานาชนิด

เช่น หม้อหุงข้าวขนาดหุงข้าวได้ 5 ลิตร , ข้าวสาร 5 ลิตร แก้วน้ำ หรือถ้วยตวง ทัพพีตักข้าวถุงพลาสติกใสทนร้อน (ใหม่) ขนาด 8 X 12 นิ้ว   ยางวง เข็มหมุด หรือเข็มกลัด หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์ น้ำสะอาด

ช่วงสายๆ ของวันนั้น เราได้หุงข้าวเพื่อนำมาเป็นตัวเอกสำคัญของการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา


    

    อัตราส่วนของข้าวต่อน้ำ คือ 3 : 1 เมื่อข้าวมีลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบแล้ว ให้ทำการถอดปลั๊ก รอให้ข้าวคลายความร้อย จึงนำมาใส่ถุง ประมาณครึ่งถุงปิดปลายปากถุงวางเรียงกัน

   เมื่อถึงเวลาช่วงบ่ายกลุ่มเป้าหมายที่ค่ายได้เชิญมารับฟังข้อมูลจากเราคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกษตรกรที่แจ้งความจำนง โดยเราเริ่มจากแนะนำทีมงานและวิทยากร คือคุณวศินี อินศฤงคาร คุณครูพี่จิ๊ก


   การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานด้วยความเป็นกันเอง ถามตอบและเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งเป็นของฝากที่เรามอบให้ทุกคนสามารถนำกลับไปใช้ในสวนเกษตรของตนเอง


  การใส่หัวเชื้อ ด้วยการแนะนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง นั่นคือ เพื่อเป็นการยับยั้งการเกิดเชื้อราในต้นพืช ยับยั้งโรครากขาวในยางพารา หรือเพื่อนำมใช้ประปรุงดินการปลูกพืช รวมทั้งสาารถนำมาเป็นส่วนผสมของวัสดุปลูก หรือนำมาคลุกเมล็ดก่อนปลูก เพื่อป้องันการเกิดโรคต่างๆ ได้    

  หลังจากนั้นเริ่มขั้นตอนการปฏิบัติจริง

ทำความสะอาดมือด้วยฉีดแอลกอฮอล์

นำน้ำสะอาดเทใส่ใน plate เชื้อไตรโคเดอร์มา ปิดฝา นำแผ่นกระจกบางๆ และสะอาด คนเชื้อให้เข้ากับน้ำให้เข้ากัน ปิดฝา นำหลอดดูดสาร นำมาดูดน้ำเชื้อไตรโคเดอร์มา ใส่ไปในถุงข้าว ประมาณ 3 หยด ทุกขั้นตอนจะต้องทำอย่างรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาไม่ให้เชื้อต่างๆ ภายนอกเข้าไปยัง plate และถุงข้าว

    ทำการปิดปากถุงโดยการรวบถุงให้มีลมพองตรงบริเวณปากถุงที่รัดไว้ แล้วใช้เข็มสะอาดแทงตรงรอบ ๆ บริเวณปากถุงที่รัดยางไว้ โดยแทง 15 - 20 ครั้ง/ถุง แล้วเกลี่ยข้าวให้แบนเพื่อให้เชื้อเดินได้ดี นำไปวางไวที่มีแสงสว่าง หรือหลอดไฟที่ใช้ในบ้าน (ระวังมด แมลง หรือสัตว์มารบกวน) และอย่าให้ถูกแสงแดดนีออน ซึ่งเราจะเห็นเชื้อเดินภายใน 2 วัน สามารถรถเกลี่ยถุงได้อีกครั้งเมื่อครบ 5 วันก็สามารถนำเชื้อนั้นมาใช้ได้


วิธีการนำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าไปใช้

   เมื่อครบ 5 วัน พร้อมที่จะนำมาใช้  หากปริมาณข้าวตามตัวอย่าง ใช้น้ำสะอาดประมาณ 700 CC เทลงไปในถุงข้าว กรองนำน้ำมาใช้ราดลงบนโคนต้นไม้ที่เป็นโรครากขาวทันที 

  หากเราใช้เชื้อที่ผ่านการขยายเชื้อด้วยข้าวแล้วไม่หมดในคราเดียวกัน และเป็นเชื้อที่ยังไม่ผสมน้ำ สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องปกติได้ประมาณ 3 สัปดาห์ หากใช้หลังจากนี้ เชื้อจะไม่มีประสิทธิภาพแล้ว

 

ส่วนการขอเชื้อสดมาใช้ขยายปริมาณเชื้อสามารถขอได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ..

 คลีนิกเทคโนโลยีการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

โทร. 074 286059-60 หรือ 074286045 ในวันและเวลาราชการ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มิถุนายน 2560 15:31 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2560 14:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.224.127.143
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ