นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 1377
ความเห็น: 0

อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน

 

บริการวิชาการชุมชนนาหม่อม : การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน อ.นาหม่อม จ สงลา


   วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี อ ดร.กรกช นาคคนอง ภาควิชาพืชศาสตร์ อ.ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการฝึกอบรมแก่เกษตรกร ในโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา  โดยได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ แดงพรม เกษตรกรต้นแบบ นายพงษ์พัฒน์  พิมเสน  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้วย

หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนนาหม่อม เพื่อให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ไม้ผลพื้นเมือง โดย รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรีการ


ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ โดย นายประพันธ์ แดงพรม และ นายพงษ์พัฒน์  พิมเสน  

 


การป้องกันโรคและการกำจัดแมลงศัตรูพืช โดย อ.ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย 


ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการขยายพันธุ์ทุเรียนอย่างถูกวิธี จากคณะวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจและเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมสามารถนำไปปลูกได้

 


สร้าง: 04 เมษายน 2560 22:50 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2560 15:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.224.127.143
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ