นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1699
ความเห็น: 0

ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C]

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสวนยางพาราตามหลัก Forest Stewardship Council (FSC) ในพื้นที่โครงการ การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC) บริษัทพาเนล พลัส จำกัด     

    เป็นอีกหนึ่งของการบริการวิชาการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ทำความร่วมมือขอตกลงกับบริษัทเพื่อการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต 

หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์

นักวิจัย อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร  ปลอดภัย

ผู้บริหารบริษัทพาเนล พลัส จำกัด  นำโดย

ผู้อำนวยการด้านการจัดหาและบริหาร คุณอุดม ปัญโญ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน คุณอัมรินทร์  ศรีวัฒนา

    โดยมีข้อตกลงที่ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการด้าน...

  • การขุดตอยางพาราต่อความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ในสวนยางพารา
  • ให้ความรู้แก่บริษัทด้านการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (FSC-FM)

    บริษัทพาเนล พลัส จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อให้เกิดสำฤทธิ์ผล

.... การก้าวเดินด้านความร่วมมือเช่นนี้ถือเป็นการสร้างบทปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง บนพื้นฐานของมาตราการการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 ตุลาคม 2559 16:32 แก้ไข: 31 ตุลาคม 2559 16:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น