นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 1757
ความเห็น: 0

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมแพะพระราชทานสำหรับราษฎรในภาคใต้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพศผู้  ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้การประสานงานและดำเนินการจัดมอบเพื่อสนองพระราชดำริฯ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ

    ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมแพะพระราชทานให้กับราษฎรในภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    ในการนี้ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา หัวหน้าสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คุณนิทัศน์ สองศรี คุณอภิชาติ หล่อเพชร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกคน ได้ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก กล่าวสรุปผลการดำเนินการสำหรับพื้นที่ที่จะนำแพะพระราชทานมอบให้ราษฎรเลี้ยง เป็นพื้นที่แรกคือ เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมของประชาชนในเบื้องต้นแล้ว ชม

รู้จักสุดหล่อ แพะทรัพย์ ม.อ.1

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Parisss'O, Ico24 ทดแทน, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.9.19
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ