นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์คณะทรัพยฯได้รับความสนใจอ่านใน ๒๕ อันดับสูงสุด

จากฐานข้อมูล Sciencedirect ช่วงเมษายน ๒๕๕๒ นี้ มีบทความวิจัยของอาจารย์ชุติมา ตันติกิตติและคณะ เรื่องLipid oxidation in fish meal stored under different conditions on growth, feed efficiency and hepatopancreatic cells of black tiger shrimp (Penaeus... more »
By Wullop Santipracha   created: 20 April 2009 15:25 Modified: 09 October 2010 17:36 [ Report Abuse ]

(4) แชร์คณะทรัพยฯ ถึงเวลาขยับไปใช้จัดการความรู้

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๒ ได้มีการหารือข้อท้วงติงจาก กพร. ว่า share ของ ม.อ. ยังไม่สื่อถึงการจัดการความรู้ ท่านที่ได้ร่วมใช้ ร่วมอ่าน บันทึก ก็คงเห็นเป็นจริง เพราะส่วนใหญ่เป็นการบันทึกเล่าเรื่อง และชมเชียร์กัน ยังมีบันทึกประสบการณ์ทำงาน พัฒนางานในหน... more »
By Wullop Santipracha   created: 11 April 2009 18:07 Modified: 09 October 2010 17:36 [ Report Abuse ]

(0) การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน

มีเรื่อง การจัดการความรู้ การบริหารเวลาและการพัฒนางาน ตามบันทึกความเห็นที่ ๙ และ ๑๐ ในบันทึกhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/12012?page=1ที่นำมาบันทึก คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ของการจัดการความรู้ ที่เอาประสบการณ์ทำงานมาเล่า ที่เรียกว่า นำควา... more »
By Wullop Santipracha   created: 11 April 2009 16:11 Modified: 09 October 2010 17:36 [ Report Abuse ]

(0) หยิบมาแชร์ การทำงานให้มีความสุข

ข้อคิดดีดี ในการทำงานให้มีความสุขและความสำเร็จลองคลิกอ่านhttp://women.kapook.com/work00042/เพียงทำให้เป็นธรรมชาติ และรับในความจริง more »
By Wullop Santipracha   created: 09 April 2009 17:37 Modified: 09 October 2010 17:35 [ Report Abuse ]

(6) ทำงานอย่างไร ไม่ให้จิตตก

จากได้บันทึกเรื่องการทำงานให้เกิดสุขและเก่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด ยกระดับจิตใจ แต่อาจมีบางคนที่ยังติดอยู่ว่า จะยกระดับจิตได้อย่างไร คงต้องมาดูว่า ทำไมจิตจึงตก ยกไม่ขึ้น ๑. อาจเกิดจากไม่ได้วางเป้าหมาย ความสำเร็จ อนาคตของการทำงาน จึงรู้สึกว่า งา... more »
By Wullop Santipracha   created: 08 April 2009 19:40 Modified: 09 October 2010 17:35 [ Report Abuse ]

(6) นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก

ได้ตั้งคำถามตัวเองและค้นหามาตลอดว่า คำเหล่านี้มีความหมายต่างกันอย่างไร หากตอบว่า นักเรียนคือคนที่เรียนในโรงเรียน นักศึกษาคือคนที่เรียนในวิชาที่สูงขึ้น ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษาคือการศึกษาหลังปริญญาตรี ปริญญาโท เอก คือหลักสู... more »
By Wullop Santipracha   created: 03 April 2009 19:15 Modified: 09 October 2010 17:35 [ Report Abuse ]

(21) การทำงานให้เกิดความสุขและเก่งขึ้น

ได้พบและทำงานกับหลาย ๆ คน มักได้ยินบ่นว่า ทำงานไม่ทัน งานมาก คนมารับบริการคนนั้นไม่ดี คนนี้แย่ ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลย (แต่ที่เห็นสภาพแย่จริง ๆ คือคนบ่น) เมื่อถามว่า แล้วเมื่องานมาก หาทางทำอย่างไรให้เร็วขึ้น คำตอบที่ได้ คือ ปรับไม่ได้หรอก ต้องตรว... more »
By Wullop Santipracha   created: 03 April 2009 16:11 Modified: 09 October 2010 17:34 [ Report Abuse ]

(0) NPP ชำนาญการกับการบริหาร

เมื่อวานที่คณะทรัพฯ ได้มีการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนระบบให้คณะเป็นผู้พิจารณาเองว่าต้องการความชำนาญการอะไร มาใช้งานอะไร ที่ต่างไปจากเดิมที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่งและนำผลงานมาประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ที่บางครั้งไม่ทราบชำนาญอะไร... more »
By Wullop Santipracha   created: 25 March 2009 15:53 Modified: 09 October 2010 17:34 [ Report Abuse ]

(0) ฟังเขาเล่าเรื่องนักศึกษาและอาจารย์ของเขา รู้ไว้จะได้ระวัง

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๒ ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหนึ่งในกรุงเทพฯ เล่าถึงลูกศิษย์มาหลอกยืมกล้องราคาเป็นแสน อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเอาไปทำการบ้านตามที่อาจารย์สั่ง (เข้าใจว่าคงปลอมลายเซ็นอาจารย์มาด้วย) ยังไม่... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Wullop Santipracha   created: 25 March 2009 13:38 Modified: 09 October 2010 17:34 [ Report Abuse ]

(2) ข้อคิด การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพ (ของใคร)

ได้อ่านเมลของคุณพรทิพย์ ซึ่งทำงานอยู่กับ Fulbright ที่ไปแคลิฟฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บอกว่าจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนจาก ๒๐ คน และต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการเรียนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ... more »
By Wullop Santipracha   created: 16 March 2009 11:37 Modified: 09 October 2010 17:33 [ Report Abuse ]