นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(9) หวัด ๒๐๐๙ ต้องช่วยกันระวัง แต่อย่าระแวง

ช่วงนี้ คงทราบกันดีว่ามีการระบาดของโรคหวัด ๒๐๐๙ น่ากลัวหรือไม่ก็อย่างที่เป็นข่าวกันอยู่ วันนี้ (๑๖ ก.ค. ๕๒) ได้มีการเชิญหารือของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่าที่ฟังจากหมอทุกคนมีสิทธิ์เป็นเหมือนกับการเป็นหวัดทั่ว ๆ ไป เพียงแต่เป็นสายพันธุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 16 กรกฎาคม 2552 19:48 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ

ช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา ๒๕๕๑ (ผลการดำเนินงานช่วง มิ.ย. ๕๑- สิ้น พ.ค. ๕๒) ซึ่งปีนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ช่วยกันประเมินให้เสร็จภายในสองเดือนหลังสิ้นปีการศึกษา คือภาย ก.ค. ๕๒ เพราะต้องการให้ประเมินคณะ/หน่วยงานให้เสร็จก่อนก... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 14 มิถุนายน 2552 17:08 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โบนัส ปี ๒๕๕๑ ของ ม.อ.

จากผลการร่วมกันทำงานในปี ๒๕๕๑ นั้น บัดนี้ทาง ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินว่า ม.อ. ได้คะแนน ๓.๗๐๗ จาก ๕ และได้รับเงินโบนัส ๑๘.๐๗๒๖ ล้านบาท มากกว่าปี ๒๕๕๐ ประมาณ ๒ ล้าน ผลเปรียบเทียบ ห้าปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ดังนี้ ปีผลประเมินเงินรางวัล (ล้านบาท)๒๕๔๗๔.๖๐๒... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 14 มิถุนายน 2552 14:16 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) แนวทางการประเมินคุณภาพ โดย สมศ. รอบสาม (ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

มหาวิทยาลัย โดยสำนักประกันคุณภาพ ได้แจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณบดีว่า สมศ. ได้ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ รอบสาม ซึ่งจะเริ่มในปี ๒๕๕๔ โดยมีแนวทางดังนี้๑. ความพร้อมพื้นฐาน ในด้าน ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 11 มิถุนายน 2552 17:31 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) มูลนิธิชัยพัฒนาและจังหวัดพังงาให้ทุนเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงมีพระประสงค์ให้พัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพังงา ในสามอำเภอ คือ อำเภอคุระบุรี อำเภอกะปง อำเภอเกาะยาว โดยทางมูลนิธิจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรม... มีต่อ »
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 01 มิถุนายน 2552 17:56 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างได้

เนื่องจากต้องสอนวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาพืชศาสตร์ มาหลายรุ่น คุณสมบัติหนึ่งที่คนจบปริญญาเอกต้องมี คือความสามารถในการคิดพัฒนางานวิจัย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนางานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ที่สำคัญต้องให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน ที่ด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 24 พฤษภาคม 2552 19:32 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เก็บเอามาร่วมชื่นชม ม.อ.

มหาวิทยาลัยไทยติดการจัดอันดับ ๒๐๐ ในเอเซีย ซึ่งมี ม.อ. ด้วย ดังในเว็บ http://hilight.kapook.com/view/36817ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชียครั้งนี้ เน้นที่มาตรวัดความยอดเยี่ยมที่สัมพันธ์กับภูมิภาค มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นไม่เพียงแต่มีชื่อเสีย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 13 พฤษภาคม 2552 17:21 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการส่งเรื่อง

ในการทำงานมีหลายครั้งที่ต้องส่งเรื่องไปยังกรรมการ ซึ่งมีตำแหน่งบริหารบ้าง ไม่มีบ้าง หากไม่จัดระบบให้ดี จะทำให้เรื่องที่ส่งไปถึงผู้รับช้า หรือไปไม่ถึงผู้รับ เนื่องจากความไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเป็นงานเฉพาะกิจ เช่น กรรมการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีประธานฝ่ายต... more »
By Wullop Santipracha   created: 07 May 2009 11:46 Modified: 09 October 2010 17:37 [ Report Abuse ]

(2) ค่าของคนทำงาน กับการเกษียนหนังสือ

วันนี้ขอทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ และมองให้เห็นค่าและความสำคัญ คือเรื่องการเกษียนหนังสือ หากเป็นเจ้าหน้าที่มักเรียกว่า แทงหนังสือ หากเป็นผู้บริหารเรียกว่า เซ็นหนังสือ หรือเซ็นแฟ้ม ซึ่งสามารถแสดงค่าของคนทำงาน ค่าบริหารจัดการทั้ง คน เวลา ค่าใช้จ... more »
By Wullop Santipracha   created: 07 May 2009 09:55 Modified: 09 October 2010 17:37 [ Report Abuse ]

(0) ความถูกใจ สิ่งที่ลืมในการกำหนดคุณภาพการบริการ

พูดถึงการบริการ หรือการทำงาน สิ่งที่มักถูกพูดถึงคือ จิตบริการ และเมื่อพูดถึงคุณภาพของการบริการก็จะพูดถึง ความถูกต้อง ว่องไว ทันกาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสิ่งที่มักถูกลืมไป ทั้งการกำหนดตัวชี้วัดและการปฏิบัติคือ ความถูกใจ แล้วถามว่าจะวัดประเมินอย่... more »
By Wullop Santipracha   created: 22 April 2009 17:05 Modified: 09 October 2010 17:37 [ Report Abuse ]