นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) ๓๕ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ: มุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ก่อตั้งขั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มาถึงปัจจุบันมีอายุครบ ๓๔ ปี ย่างเข้าปีที่ ๓๕ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งคณะได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วประมาณ ๖,๐๐๐ คน ในทุกระดับ ตรี โท เอก ได้พัฒนาการเกษตรในหลาย ๆ ด้าน การขยายพันธุ์ลองกองในพื้นที่ต่างๆ จากพันธ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2552 11:00 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) I AM READY

เมื่อ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๕๒ ได้ร่วมฟังการบรรยายระบบ PMQA ได้ยินคำว่า I AM READY จึงต้องการทราบว่าคืออะไร เพื่อจะได้มาใช้งาน ซึ่งเป็นอักษรย่อของคำ ๘ คำ I = Integrity ทำงานให้สมเกียรติ สมศักดิ์ศรี หมายถึงการทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ทั้งที่ได้รับมอบหมาย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2552 12:00 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประเมินงานต้องการการพัฒนา๒

ตามที่ได้บันทึกการประเมินงานต้องการการพัฒนา ซึ่งเป็นการตีค่าของงาน บันทึกนี้จะใกล้ตัวเข้าไปอีก๑. สำรวจการทำงานของตนเอง ว่ามีเรื่องทำผิด ทำพลาด ทำช้า ซ้ำ ๆ เรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะเรื่องเดิม ๆ ที่ทำประจำ ถ้าเป็นเรื่องทำครั้งแรก นานๆทำทีก็คงพออภัยให้ตั... more »
By Wullop Santipracha   created: 19 November 2009 20:00 Modified: 09 October 2010 17:46 [ Report Abuse ]

(5) PMQA ลูกค้าสำคัญจริง ๆ (หรือเปล่า)

ตอนนี้ใน ม.อ. ใครไม่ทราบรับรู้ตื่นตัวเรื่อง PMQA คงบอกว่าต้องรีบตื่น ๆ ได้แล้ว จึงต้องบันทึก และอยากให้ช่วยกันหาคำตอบ พร้อมเหตุผลเพื่อจะได้นำไปสู่ตัวชี้วัดที่ถูกต้อง มิฉะนั้น จะวัดกันมากมาย แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิม ซึ่งหมายความว่าแย่กว่าเดิม เหมือนเ... more »
By Wullop Santipracha   created: 19 November 2009 19:12 Modified: 09 October 2010 17:46 [ Report Abuse ]

(0) การประเมินงานต้องการการพัฒนา

ในการทำงาน ทุกคนคงบอกว่ามาทำงานทุกวัน และคงอยากพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น แต่พอเจาะลึกลงไปว่าจะพัฒนาอะไร ทราบได้อย่างไรว่าคุ้มค่าในการจพัฒนา และจะพัฒนาอย่างไร ส่วนใหญ่มักจะติดและคิดไม่ออก เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะขาดการสังเกตุจดจำข้อมูลในการทำงาน นำม... more »
By Wullop Santipracha   created: 18 November 2009 19:14 Modified: 09 October 2010 17:45 [ Report Abuse ]

(4) ม.อ. ได้รับการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการจัดการศึกษามีคุณภาพดีมาก

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) ระดับอุดมศึกษาของ สมศ. ในจุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่๑๑ ปีที่ ๗ (สิงหาคม ๒๕๕๒) มีสถาบันที่ได้รับการประเมินในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ที่อยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจัย จำนวน ๒๓ แห่ง ซึ่งมีมหาวิ... more »
By Wullop Santipracha   created: 12 November 2009 13:55 Modified: 09 October 2010 17:45 [ Report Abuse ]

(5) สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ

ตามที่ได้บันทึกสติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ ตามhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/14271 ไปแล้วนั้นขอขยายต่อ ในเรื่องขั้นตอนวิธีการตั้งเป้าหมายว่าทำอย่างไร ให้เพื่อเป็นแนวในการดำเนินการ โดยศึกษา๑. เป้าหมายและหน้าที่ขององค์กร รวมถึงวิ... more »
By Wullop Santipracha   created: 03 November 2009 18:13 Modified: 09 October 2010 17:45 [ Report Abuse ]

(10) สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง

ในชีวิตการทำงานของแต่ละคน ทำไมจึงมีความสำเร็จไม่เหมือนกัน หลายคนทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกัน หน้าที่เดียวกัน หากได้มองเข้าถึงพฤติกรรมการทำงานของแต่ละคนก็น่าจะพบว่าทำไมจึงมีความสำเร็จต่างกัน สิ่งที่ทำให้การทำงานสำเร็จคือการทำงานอย่างมีสติ คือ การรู้ต... more »
By Wullop Santipracha   created: 29 October 2009 12:46 Modified: 09 October 2010 17:45 [ Report Abuse ]

(3) แจ้งข่าวชาว ม.อ.

ด้วยวันอังคารที่ ๓ พ.ย. ๕๒ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ที่ศูนย์ประชุมฯ ที่ ม.อ. ซึ่งบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ ๕,๐๐๐ คน แบ่งพิธีเป็นสองช่วงทั้ง เช้าและบ่าย ทราบว่าใช้พื้นที่ใน ม.อ. เป็นจุดรับบัณฑิตเพื่อลำเล... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Wullop Santipracha   created: 29 October 2009 08:42 Modified: 09 October 2010 17:45 [ Report Abuse ]

(2) Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา

วันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งคณะทรัพยฯ ที่มีคนเข้าร่วมวง share เพิ่มขึ้น จากการนำความรู้เรื่องการจัดการความรู้ที่นำไปพูดคุยในที่ประชุมคณบดี มาขยายความในคณะ ทำให้เกิดความตื่นตัวในภาควิชาสัตวศาสตร์ที่ รศ.ดร.ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ท่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Wullop Santipracha   สร้าง: 26 ตุลาคม 2552 17:30 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2553 17:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]